Om oss

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. I över 15 år har Mänskliga Rättighetsdagarna varit Nordens främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter. Tillsammans lyfter vi de mest aktuella frågorna, utmaningarna och möjligheterna. Vi hittar också nya vägar till samarbeten och engagemang. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka: 2 000 – 4 000 besökare70 utställare150 programarrangörer100 volontärer År 2015 står elva organisationer gemensamt som arrangörer av MR-dagarna – nio frivilligorganisationer – DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges Kvinnolobby – samt två akademiska institutioner – Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet samt Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

Prenumerera