Om oss

MAX IV-laboratoriet har varit en framgångsrik del av Lunds universitet i snart 30 år och just nu färdigställs MAX IV, den nya synkrotronljusanläggningen, i Lund. Invigning av den nya anläggningen sker den 21 juni 2016, den ljusaste dagen på året för att inviga det skarpaste ljuset i världen. Drygt 1000 forskare från Sverige och resten av världen kommer årligen till MAX IV-laboratoriet för att använda röntgenstrålningen producerad i vår elektronaccelerator. De forskar inom bland annat fysik, kemi, geologi, ingenjörs- och materialvetenskap, strukturbiologi, medicin och nanoteknologi. MAX IV, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, blir världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och kommer att ersätta det existerande laboratoriet som stängde den 13 december 2015. Ungefär 200 personer är idag anställda vid MAX IV-laboratoriet och vi kommer att välkomna många skickliga och nyfikna personer till oss under de kommande åren. MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning belägen i Lund och med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar; Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Finlands Akademi, Estland, ett danskt konsortium bestående av universitet och regioner samt Chalmers, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.