Om oss

MELICON arbetar inom Dynamisk Riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt. Processäkerhet, effektivisering, arbetsmiljö och krishantering är några av de områden som hanteras. MELICON levererar även lösningar inom projekt såsom Logistic Safety Design, designlösningar där effektivitet och säkerhet optimeras.