Om oss

OM MOBILIAMobilia är ett av Malmös äldsta och Skånes näst största köpcentrum med 13,7 miljoner besökare årligen. Mobilia öppnade för handel 1968 i lokaler som tidigare inhyst Malmös största textilfabrik. Hösten 2013 var en del av omvandlingen från köpcentrum till en levande stadsmiljö och del av den växande innerstaden klar. Mobilia erbjuder 60 000 m2 för handel, service och hälsa och antalet hyreslägenheter har ökat till 260 stycken. Se även, www.mobilia.se OM ATRIUM LJUNGBERGMobilia ägs av Atrium Ljungberg som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. www.atriumljungberg.se