Konstverk i Sickla fick Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse

”Konstinstallationen Sickla vatten vid Hesselmans torg skapar ett spännande offentligt rum som inbjuder till att slå sig ned i söderläget.”

Sickla vatten var ett av elva nominerade bidrag till stadsbyggnadsutmärkelsen 2013. Vinnaren utsågs vid de årliga stadsbyggnadsdagarna 19-20 april. Konstnär är Maria Ängqvist-Klyvare, arkitekter Bengt Isling och Staffan Malm på Nyréns arkitektkontor och Byggherre Atrium Ljungberg.

Motiveringen löd:
Med konstinstallationen ”Sickla vatten” helas stadsmiljön vid Hesselmans torg och kontorshusen binds samman. Utmed de båda nya huskropparna går vanliga trappor som inramar det fantasieggande konstverkets ramper i söderläge. De skulpturala ramperna är klädda med glasskivor, utrustade med sittplatser och plantering och innehåller också en ljudinstallation. Ett spännande offentligt rum inbjuder till att slå sig ner i söderläget.”

Nacka stadsbyggnadsutmärkelse, som har delats ut under åtta år, kan ges till allt från hus, torg och gatumiljöer till skulpturer, parker och våtmarker. De måste handla om objekt som byggts eller restaurerats under det gångna året. Stadsbyggnadsdagarna arrangeras av Nacka kommun och deltagarna är politiker och tjänstemän i Nacka samt byggherrar och fastighetsägare som är verksamma i kommunen. De som deltar på stadsbyggnadsdagar röstar fram vinnaren till stadsbyggnadsutmärkelsen.

Läs mer om övriga nominerade bidrag till stadsbyggnadsutmärkelsen och tidigare vinnare.

För mer information, kontakta:

Birgitta Strömbäck, planenheten, Nacka kommun

e-post: birgitta.stromback@nacka.se

Tfn: 08-718 94 11

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar