Kvarnholmsförbindelsen blir av efter beslut i mark- och miljööverdomstolen

- Vi är otroligt glada att domstolen gick på vår linje! Bron möjliggör för fortsatt utveckling med många nya bostäder på attraktiva Kvarnholmen då den på ett naturligt vis knyter ihop området med centrala Nacka.

Detta säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, i en kommentar till att mark- och miljööverdomstolen slutligt fastställt detaljplanen för det aktuella området.

- Efter dagens beslut hoppas jag att bron kan börja byggas i sommar och att den därmed kan stå klar om cirka två år. Det blir en vacker och funktionell bro som kommer underlätta för vardagen för många Nackabor i framtiden, säger Yussuf Hassen som är projektchef i Nacka kommun.

Bakgrund

Nacka kommunfullmäktige antog den 23 maj 2011 en detaljplan för att möjliggöra byggandet av en bro över Svindersviken. Detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen gick på kommunens linje och fastställde detaljplanen. Mark- och miljödomstolen å andra sidan gick upphävde detaljplanen. Nu har mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans, fastställt detaljplanen.

För mer information, kontakta:

Mats Gerdau, 0704-31 92 00

Yussuf Hassen, 0704-31 90 42

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera