Nacka är Årets återvinningskommun 2013

I nomineringen till priset anger juryn bland annat Nackas drivande arbete med att ta fram ett mallavtal för samarbetet mellan kommunerna och Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Vi tackar och är mycket stolta över priset!

Priset delades ut på Återvinningsgalan 2013 den 28 november på Nalen i Stockholm.

- Vi har så fantastiskt engagerade medarbetare i Nacka, som går från ord till handling! sade tekniska nämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen när hon tog emot priset tillsammans med avfallshandläggare Katarina Södergren.

Nacka kommun var en av tre nominerade kommuner till priset som Årets återvinningskommun.

Så här lyder nomineringen:
"Nacka kommun har varit drivande inom Kommunförbundet i Stockholms län i arbetet med framtagandet av ett mallavtal för samverkan mellan kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Nacka kommun har också tecknat ett avtal med FTI enligt mallen. Kommunen arbetar aktivt för ett väl utbyggt system av återvinningsstationer, inte minst genom hantering av detaljplaneändringar och markupplåtelse. Därmed skapas effektiva förutsättningar för återvinning och kretslopp som kan tillvarata kommuninvånarnas miljöengagemang."

Kriterier för att vinna priset Årets återvinningskommun:
"I årets återvinningskommun står miljönyttan i fokus varför det är extra viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat med samtliga berörda parter. Årets återvinningskommun inser att information är nyckeln till att öka kommuninvånarnas engagemang för ökad källsortering. Årets återvinningskommun utgår från ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen. De vill därigenom skapa framtidens bästa kretsloppssamhälle."

Återvinningsgalan 2013 arrangeras av tidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Läs mer:
Om galan och prisutdelningen (MyNewsdesk)
Återvinningsgalans hemsida  

Kontakt:

Katarina Södergren
Handläggare, VA- och avfallsenheten
Tel: 08-718 90 75

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera