Nacka är Sveriges 8:e miljöbästa kommun

Nacka kommun fortsätter att flytta fram positionerna när det gäller arbetet med miljö- och
hållbarhetsfrågor. Nacka avancerar från plats 16 till plats 8 när tidningen Aktuell hållbarhet rankar miljöarbetet i landets kommuner.

 

Nacka kommun rankas som näst bästa kommun i Stockholms län och är tillsammans med Stockholms stad de enda Stockholmskommunerna i topp 10. Nacka rankas som bäst av alla pendlingskommuner nära storstäder. I Nacka kommun bedrivs arbetet för att åstadkomma hållbar förändring i samverkan med kommunens företag och Nackaborna.

- Det här är en energiinjektion i vårt miljöarbete. För oss är det viktigt att fortsätta arbetet, både i kommunens verksamheter och tillsammans med Nackas företag och Nackaborna. Vi gör det här tillsammans, säger Klara Palmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun.

Rankingen mäter aktivitets- och ambitionsnivån på miljö- och hållbarhetsområdet i Sveriges kommuner. Den består av en enkät med 23 miljörelaterade frågor som 225 av Sveriges 290 kommuner har besvarat.

- Det är hedrande för Nacka att vi lyfts fram som förebild på miljöområdet. Hårt, konkret och långsiktigt arbete med solceller, giftfria förskolor, cykelbanor, närhet till natur och gröna värden när vi bygger nytt ger uppenbarligen resultat, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun. 

Nacka kommuns miljöprogram ligger till grund för kommunens arbete med miljö- och klimatrelaterade frågor. Under 2017 uppdaterades programmet med höjda ambitioner, bland annat när det gäller minskningarna av koldioxidutsläpp per person. Kommunen mäter också klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp noggrannare, en stor källa till klimatpåverkande utsläpp i västvärlden.

Hela rankingen finns att läsa på tidningen Aktuell hållbarhets webb.

Klara Palmberg Broryd
​Strategi- och förnyelsedirektör
08 718 82 09

Öyvind Spångberg
Pressansvarig
0704319126
oyvind.spangberg@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera