Nacka ger extra ersättning till fristående skolor

Fristående skolor med elever som är folkbokförda i Nacka kommun får sammanlagt dela på 6,5 miljoner kronor i ett extra grundbidrag. Det har utbildningsnämnden i Nacka beslutat. Friskolorna kompenseras i efterhand för en avskrivning av underskott inom de kommunala skolorna 2012. 

- Rättsläget på det här området har successivt klarnat genom vägledande domar som visar att beslutet i kommunstyrelsen 2012 var fel, och det vill vi korrigera. Grundprincipen är att alla huvudmän ska behandlas lika och det är viktigt att understryka att utbildningsnämnden beslutar om en skolpeng som är lika stor för varje elev oavsett om eleven går i en kommunal eller fristående skola, säger Tobias Nässén (M), utbildningsnämndens ordförande.

Rättsläget var oklart

Det var i november 2012 som kommunstyrelsen beslutade att skriva av de kommunala skolornas underskott från åren 2010 och 2011.  Den dåvarande skollagstiftningen gav utrymme för tolkningar, eftersom det inte framgick vad som gällde för ackumulerade underskott.

- Internationella Engelska Skolan uppmärksammade oss på att kommunen inte kompenserat dem i samband med avskrivningarna för de kommunala skolorna. Nu ger vi motsvarande ersättning till de fristående skolor som under åren 2010 och 2011 hade elever från Nacka, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.

Antal elever avgör ersättningens storlek

Utbildningsnämndens beslut gäller inte för skolor som inte längre är verksamma, inte heller för skolor vars verksamhet bedrivs utomlands. Budgeten för skolverksamheten år 2017 är 2,7 miljarder kronor. Hur stor summa de fristående skolorna får baseras på hur många elever som skolan hade inskrivna under de aktuella åren.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Dokument & länkar