Spännande arkitektförslag för Bergs gård - från oljehamn till levande stadsdel

Vid Bergs gård, där det idag ligger en oljehamn, planeras för en ny levande stadsdel. Nu ställs arkitekttävlingen Europan 13 ut i Nacka Forum. Tävlingen visar 36 visionära idéer för hur området kan utvecklas. Välkommen på invigning 17 november.

Vartannat år får unga arkitekter tävla i världens största återkommande arkitekttävling, Europan. I år deltar Nacka kommun med området Bergs gård med syftet att belysa hur platsen kan gestaltas som stadsdel i Nacka stad. Tävlingen är ett sätt att föra fram och förverkliga nya idéer inom stadsbyggande. 

Från den 17 november till den 6 december kan besökarna ta del av de många förslagen och se hur Nacka stad växer fram på västra Sicklaön. Vinnaren i tävlingen utses sedan den 3 december.

Tid för invigning: 12.30 den 17 november.

Plats: Nacka Forum, plan 1. Se bifogad centrumkarta.

Vad är en arkitekttävling?
Arkitekttävlingar förekommer i flera former, dels inbjuden tävling och dels öppen tävling. Oftast är syftet är att hitta lösningar på komplexa stadsbyggnadsfrågor eller på utformning av speciella byggnader och platser. En öppen arkitekttävling visar på en energi och kreativitet och alternativa idéer och strategier i ett tidigt skede. Bidragen ska ses som inspiration i planeringen och inte slutgiltiga förslag.

Läs mer om Europan här: http://www.europan-europe.eu/

För mer information:
Sam Carlsson, pressansvarig i Nacka kommun
Telefon: 0704-31 79 41 e-post: sam.carlsson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media