Upphandling av Kvarnholmsförbindelsen klar

Nacka kommun har slutfört upphandlingen av Kvarnholmsförbindelsen en ny vägförbindelse mellan Kvarnholmen och centrala Nacka via bro över Svindersviken och tunnel genom Ryssbergen. Det bli det välrenommerade tyska företaget Bilfinger Berger som får uppdraget att utföra arbetet. Med Kvarnholmsförbindelsen knyts Kvarnholmen ihop med centrala Nacka ihop på ett naturligt vis.

Det vinnande anbudet har en rad fördelar gentemot de konkurrerande anbuden:

  • Lägre pris; vinnande anbud är cirka 9,5 mkr billigare än det näst lägsta anbudet.
  • Bättre miljöhänsynstagande; vinnande anbud har minskat behovet av schakt inom det känsliga naturområdet Ryssbergen, dels genom att förlänga bergtunneln och dels genom att brons utformning eliminerar ett stödläge med medföljande schakt i bergslänten intill strandlinjen. Genom en elegant bågbro har Bilfinger lyckats placera den södra brostödet i ett bergparti med bättre förhållanden. Detta innebär en minskad risk och minskat pris. Trots det bibehålls samma sträckning och snarlik gestaltning av själva bron
  • Väl sammansatt organisation med hög kompetens och erfarenhet.
  • Vackert utformad bro.

-       Entreprenaden upphandlades med konkurrenspräglad dialog, vilket visade sig vara lyckosamt då det bedöms ha medfört en besparing på minst 50 mkr, berättar Yussuf Hassen, projektchef på Nacka kommun.

Utöver de kriterier som tillmättes betydelse under upphandlingen kan Nacka kommun också konstatera att det vinnande anbudet kommer att medföra ett minskat risktagande för kommunen än vad som vore fallet med det ursprungliga förslaget, främst eftersom man genom det nya broförslaget undviker grundläggning av ett stöd i ett berg som hade dålig hållfasthet.

Om anbudsgivaren

Den vinnande anbudsgivare, Bilfinger Berger, är ett mycket stort och välrenommerat tyskt entreprenadföretag som har etablerat sig på den svenska marknaden genom att vinna och genomföra entreprenader inom flera stora anläggningsprojekt som genomförts i Sverige de senaste åren, t.ex. Citybanan, Norra Länken, Citytunneln i Malmö, Svinesundsbron etc.

Om Kvarnholmsförbindelsen

Med sitt attraktiva och citynära läge är Kvarnholmen och centrala Nacka de områden i Nacka som förväntas få den kraftigaste stadsbyggnadsutvecklingen det närmaste decenniet. För att knyta samman områdena planeras en ny förbindelse för bil, buss, cykel och fotgängare, via en bro över Svindersviken.

Yussuf Hassen, projektchef, 08-718 90 42

Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör, 08-718 94 60

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Citat

- Entreprenaden upphandlades med konkurrenspräglad dialog, vilket visade sig vara lyckosamt då det bedöms ha medfört en besparing på minst 50 mkr.
Yussuf Hassen, projektchef