37 nya åtgärder för en svensk industri som vänder hem

Regeringen har genom nyindustrialiseringsstrategin Smart industri tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling i Sverige. Nu lanserar regeringen en andra handlingsplan med nya satsningar på robotik såväl som en klimatsmart basindustri.

– Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Nu presenterar vi ytterligare åtgärder som t.ex. ett nationellt testcenter för elfordon, kunskapslyftet och robotlyftet som kommer att skapa fler och bättre förutsättningar för fler investeringar och industrijobb i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Den andra handlingsplanen för strategin innehåller bland annat:

• Ett nationellt testcenter för elfordon ska byggas upp med medfinansiering från näringslivet. Fordonsindustrin jobbar intensivt med eldrift och regeringen bygger nu upp ett nationellt testlabb för att skynda på denna omställning, säkra företagens konkurrenskraft och svenska jobb.

• Ett Robotlyft genomförs. Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet främjas introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar inom små och medelstora företag i industrin.

• Industriklivet. De företag som leder utvecklingen mot minskade processutsläpp kommer att få stora konkurrensfördelar och genom Industriklivet stödjer regeringen svensk industri att gå mot nollutsläpp av växthusgaser.

• Kunskapslyftet byggs ut. Kompetensförsörjningen är företagens största utmaning och det främsta tillväxthindret i dag. Många företag tvingas till och med tacka nej till ordrar för att de inte får tag på personal. Bland annat gör vi nu den största satsningen på Yrkeshögskolan sedan den bildades.

• Yrkesprogrammen uppvärderas. När den förra regeringen tog bort högskolebehörigheten från gymnasieskolans yrkesprogram försvann hälften av eleverna. Nu ser vi till att yrkesprogrammen åter ger grundläggande behörighet för att öppna för vidareutbildning senare i yrkeslivet, utan att försvaga yrkesämnena.

Industrin går nu för högvarv och allt fler industriföretag väljer att vända hem igen, men samtidigt är det avgörande att vi förbereder Sverige på sämre tider framöver. I handlingsplanen tar regeringen därför initiativ till en utredning för ett konkurrenskraftigare system vid statligt stöd för korttidsarbete. Systemet används i lågkonjunktur för att möta tillfällig arbetsbrist hos företag och innebär att den anställde tillfälligt går ned i tid och lön. Staten, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på kostnaden för arbetstidsminskningen.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Om Smart industri:
Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:
• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.
Dessa ligger till grund för de fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/smartindustri/
Handlingsplan 2 för Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige​

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s mål för hållbar utveckling, här ingår också alla faktorer som påverkar människor, företag och samhällen. Det är nödvändigt att bedriva en sammanhållen politik och en hållbar utveckling som driver strukturomvandling är en av näringspolitikens viktigaste uppgifter för att klara jobben, välfärden och miljön. Därför är Agenda 2030 också en självklar utgångspunkt för Sveriges industripolitik.
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter
​Näringsdepartementets webbplats

 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Nu presenterar vi ytterligare åtgärder som t.ex. ett nationellt testcenter för elfordon, kunskapslyftet och robotlyftet som kommer att skapa fler och bättre förutsättningar för fler investeringar och industrijobb i Sverige
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg