Automatiserade fordon i Sverige visas upp för EU:s transportministrar

Tisdag 19 juni står Sverige och infrastrukturminister Tomas Eneroth som värd för ett möte om uppkopplade och automatiserade fordon i Göteborg. Mötet avslutas med en demonstration av automatiserade fordon – bussar, bilar, lastbilar m.m. – som använder den senaste tekniken. Inbjudna gäster är EU:s transportministrar, EU-kommissionen och europeiska branschorganisationer inom telekom- och fordonsindustrin.

Tid: 19 juni 2018 kl. 14.00
Plats: Lundby Hamngata 2, Göteborg (Parkeringsplatsen med stängsel nära busshållplatsen Frihamnsporten)

Media är välkomna att delta. Föranmälan krävs och görs till pressekreterare Karin Boman Röding. OBS – mycket begränsad möjlighet att parkera i anslutning till demonstrationsplatsen.

Fakta om mötet
Mötet är det tredje högnivåmötet för uppföljning av den så kallade Amsterdamdeklarationen och ett tillfälle att synliggöra det svenska arbetet inom uppkopplad och automatiserad körning på väg.
Syftet med mötet är att diskutera hur utvecklingen inom området för uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system kan ske mer harmoniserat inom EU och därmed möjliggöra för tester och demonstrationer inom området.

Mötet avslutas med en demonstration av uppkopplade och automatiserade fordon, som redan i dag kör i svenska städer, på byggarbetsplatser och godsterminaler. Volvo Cars, Volvo Group, Scania och Einride är några av de företag som kommer att visa upp den senaste tekniken inom automatiserade fordon, till exempel användning av geostaket.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Fakta: Amsterdamdeklarationen
Amsterdamdeklarationen antogs under det nederländska ordförandeskapet inom EU i Amsterdam våren 2016 med mål om att arbeta tillsammans för ett mer koordinerat arbete inom EU avseende uppkopplade och automatiserade fordon.

Målet ska åstadkommas genom nära samarbete mellan medlemsstaterna, EU-kommissionen och industrin i syfte att främja utvecklingen inom uppkopplad och automatisk körning av vägfordon.

Uppföljande möten har genomförts i Amsterdam, Frankfurt och det tredje sker nu i Göteborg den 18–19 juni.

Om Amsterdamdeklarationen på nederländska regeringens webbplats

Infrastrukturministern på sociala medier
Tomas Eneroth på Facebook
Tomas Eneroth på Twitter

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Media

Media