Digitalisering i fokus när Peter Eriksson besöker Luleå

I dag, den 16 juni, inviger digitaliseringsminister Peter Eriksson ett nytt datacentertestlabb i Luleå och träffar aktörer i regionen för att prata om det nya initiativet Testbädd Sverige: aktivt och hälsosamt åldrande.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker i dag Luleå för att inviga RISE SICS Norths nya modul i deras datacentertestlabb ICE.

ICE är en öppen forsknings- och testanläggning för kunnande och teknik inom hållbara och effektiva datacenterlösningar, molntjänster och dataanalys.

Innan invigningen träffar Peter Eriksson kommunala och regionala representanter och företagen Microsoft, Tieto och Medhelp för en diskussion om initiativet Testbädd Sverige: aktivt och hälsosamt åldrande.

Hållpunkter:

Invigning av ICE Modul 2

Tid: Kl. 15.00
Plats: RISE SICS North, Björkskataleden 112, Luleå

Länkar:
Svenska Testbäddar ska locka nya investeringar till Sverige
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/svenska-testbaddar-ska-locka-nya-investeringar-till-sverige/

Digitaliseringsstrategin
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitalisering/

Kontakt:
Martin Kling
t.f. Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 070 5395729
Martin.kling@regeringskansliet.se

Om regeringens strategiska samverkansprogram:

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar