Förslag om nya taxiregler till riksdagen

Regeringen lägger en proposition för nya regler om taxi. En ny taxikategori ska säkerställa att nya tekniska lösningar och affärsmodeller inte försämrar möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.

– Det är viktigt att regleringen av taxinäringen följer med i den tekniska utvecklingen på så sätt att fusk motverkas och att sund konkurrens främjas samtidigt som vi säkerställer kundens och arbetstagarens trygghet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I den ena kategorin återfinns det nuvarande systemet, med krav på taxameter och anslutning till redovisningscentral. I propositionen föreslås lagändringar för att införa en ny kategori av taxitrafik. I den nya kategorin finns i stället krav på att ansluta fordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik som tar emot och fördelar köruppdrag.
Såväl beställningscentraler som fordon ska ha en särskild kontrollutrustning. Fordonen behöver dock inte vara försedda med taxameter. Beställningscentralen ska samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för kontroll. Kunden ska också alltid ges ett fast pris innan resan påbörjas.

För föraren och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorierna.

Lagändringarna i lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen om vägtrafikregister föreslås träda i kraft den 1 september 2020. Lagändringarna i taxitrafiklagen och fordonslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Genvägar
Lagrådsremiss: En ny kategori av taxitrafik

När blir propositionen tillgänglig digitalt?
Propositionen publiceras på regeringen.se efter att den har överlämnats till riksdagen.

Infrastrukturministern på sociala medier
Tomas Eneroth på Facebook
Tomas Eneroth på Twitter

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.