Geodata och e-förvaltning i fokus under seminarium på Norra Latin

Under torsdagen talar it-minister Mehmet Kaplan under en seminariefylld dag med tema: Innovationer i samhällets tjänst. Dagen som anordnas av Lantmäteriet och Geodatarådet ska belysa huvudfrågan om vad tillgången av offentliga geodata innebär för samhällsutvecklingen.

It-minister Mehmet Kaplan avslutar dagen med att leda ett seminarium om regeringens e-förvaltningsmål på Norra Latin i Stockholm. Tyngdpunkten kommer ligga på hur en utbyggd och välfungerande digital infrastruktur är en förutsättning för att möta den ökande it-användningen i samhället, och skapa möjligheter till ökad innovationskraft.

Tid: 26 november, kl. 15.15 – 15.45
Plats: Norra Latin, Stockholm

Kontakt:
Martin Kling
t.f. Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-249 44 68 
martin.kling@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar