Havs- och vattenmyndigheten får fortsatt uppdrag

Regeringen beslutade i dag att låta Havs- och vattenmyndigheten fortsätta sitt uppdrag med att utveckla ett begränsat antal indikationer och utföra en fördjupad uppföljning av den nationella maritima strategin (dnr N2015/01635/MRT).

Arbetet med den svenska maritima strategin bygger på tre likställda perspektiv: hav i balans, konkurrenskraftiga maritima näringar och attraktiva kustområden. Strategins vision är - konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Havs- och vattenmyndighetens uppdrag blir att följa upp det arbete som sker inom den maritima strategin.

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för uppdraget:

  • vidareutveckla ett begränsat antal indikatorer för en årlig uppföljning av utvecklingen inom perspektiven och de olika åtgärdsområdena, samt
  • genomföra en fördjupad uppföljning under 2017.

Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra uppdraget i samarbete med andra berörda myndigheter och aktörer. För uppdragets genomförande får Havs- och vattenmyndigheten 1, 8 miljoner kronor. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018.

Kontakt:
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson        
Telefon (växel): 08-405 10 00                              
Mobil: 070-2198164                               
e-post till Maja Zachrisson

Regeringens maritima strategi
Regeringen presenterade i augusti 2015 en svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö. Strategin utgör ett inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med att utveckla de maritima näringarna och bygger på tre likställda perspektiv Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden. Strategin innehåller också en vision om kurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.
Informationsmaterial: En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar