Mikael Damberg deltar på Politikerveckan Järva 2017

På tisdag den 13 juni kommer närings- och innovationsminister Mikael Damberg att delta på Politikerveckan Järva där han ska debattera temat för dagen som är tudelning av arbetsmarknaden.

Tid: 13 juni 2017 17:00 till 18:00
Plats: Spånga IP, Solhems Hagväg 2, Spånga, Stockholm

Politikerveckan Järva 2017 arrangeras av en den ideella föreningen the Global Village. Syftet med Politikerveckan Järva är bland annat att samla politiken och medborgarna för att motverka utanförskapet i förorterna, skapa förutsättningar för boende att engagera sig i politiken samt att sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan.

Närings- och innovationsministern kommer att delta i en politikerpanel och debattera sysselsättningen och regeringens arbete med enklare vägar till jobb.

Andra deltagare i politikerpanelen:
M - Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson
MP - Marco Venegas, Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet
L - Lotta Edholm, oppositionsborgarråd Stockholms stad
C - Annika Qarlsson, Riksdagsledamot
KD - Désirée Pethrus, Riksdagsledamot

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Daniel Ferreira.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Genvägar:

Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivet
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/12/uppdrag-att-framja-modeller-for-att-skapa-enkla-jobb-och-enklare-vagar-till-jobb-i-naringslivet/

Så får vi fram fler enkla jobb
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/12/sa-far-vi-fram-fler-enkla-jobb/


Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar