Näringsministern öppnar dörren till världen för företag i Uppsala län

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inviger i morgon fredag ett nytt exportcentrum i Uppsala. Syftet med ett exportcentrum är att fler företag ska växa och anställa fler genom att underlätta för företag att exportera sina tjänster och produkter.

Tid: Fredag 13 april kl.14
Plats: Dragarbrunnsgatan 50, Uppsala

Exportcenter är resultatet av regeringens arbete med att få fler små och medelstora företag att satsa på export och skapa fler jobb i Sverige. Regeringen inrättade 2016 exportcenter i Östergötland, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Dalarna.

– Den svenska exporten ökar nu starkt men vi kan inte luta oss tillbaka och tro att det varar för evigt. Det är fantastiskt att se att fler län öppnar exportcenter och ger företag möjlighet att hitta rätt bland de offentliga aktörer som på olika sätt kan ge stöd till affärsutveckling och internationalisering enligt principen "en dörr in", säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Tidslinje/ Faktaruta:

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg lanserade i september 2015 Sveriges exportstrategi för att stärka den svenska exporten och skapa nya jobb i hela Sverige. Strategin togs fram i dialog med näringslivet, som inte minst framförde att det var svårt att navigera bland olika offentliga aktörer som på olika sätt stöder exportsatsningar.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/exportstrategin/

 September 2015 lanserar regeringen även en satsning på regionala exportcentrum som en del av regeringens exportstrategi.

Pressmeddelande: Regionala exportcentrum ska få fler svenska företag att exportera
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/regionala-exportcentrum-ska-fa-fler-svenska-foretag-att-exportera/

Mars 2016 fattar regeringen ett beslut om att till en början inrätta regionalt exportcenter i sex län i Sverige

Pressmeddelande: Regeringen inrättar exportcenter i Östergötland, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Dalarna
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/regeringen-inrattar-exportcenter-i-ostergotland-vasterbotten-skane-kronoberg-vastra-gotaland-och-dalarna/

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar