Nordisk strategi för bioekonomi antagen vid ministerrådsmöte i Haparanda

Vid Nordiska ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk i Haparanda fattades idag, den 27 juni, beslut om ett strategiskt bioekonomiprogram för Norden. Bioekonomiprogrammet innehåller 15 insatser för att stödja utvecklingen mot en biobaserad ekonomi.

Den bioekonomistrategi som de nordiska länderna nu har enats om ska bidra till att underlätta utvecklingen av både nya och gamla värdekedjor och optimera möjligheterna för produktion och värdeskapande av biomassa. Arbetet med strategin inleddes under det isländska ordförandeskapet 2014 då en bioekonomipanel tillsattes i syfte att presentera ett strategiskt program för den nordiska bioekonomin.
 
- Norden har en värdefull och relativt unik plats i världen – en plats som innebär många möjligheter och ett stort ansvar att bidra till den nödvändiga övergången till hållbara samhällen och att utveckla nya biobaserade tekniker och lösningar som bidrar till en hållbarare framtid. Den nordiska bioekonomistrategin ger oss en riktning som kan bidra till att de nordiska länderna tillsammans kan bli ledande i flera bioekonomiska värdekedjor med utgångspunkt från såväl land som vatten och återvinning, säger Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Vid ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk i Haparanda diskuterades dessutom finansieringen av NordGen (Nordiskt genresurscenter) och hur en långsiktig balans mellan budget och verksamhet kan uppnås. Andra frågor på dagordningen var till exempel behovet av att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna, användning av ny teknik och digitalisering inom fiskenäringarna samt nordiska initiativ inom besöksnäringen.

Länk till norden.org
http://www.norden.org/sv

Norden träffas i Tornedalen
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/norden-traffas-i-tornedalen/

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar