Ny bredbandssatsning på glesare landsbygdsområden

Regeringen har beslutat att rikta 150 miljoner kronor till utbyggnad av bredband i landsbygdens glesare befolkade områden. Detta sker genom ett uppdrag till Statens jordbruksverk.

– Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet. Vi ger därför Statens jordbruksverk i uppdrag att fördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till de glesare områdena, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Målsättningen för regeringens digitaliseringspolitik är högt ställda. Vi vill att alla, oavsett var i landet man bor, ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det här är pengar som kommer att förbättra möjligheterna att leva och driva företag på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen har i dag beslutat om förslag till ändring av det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020. Detta beslut innebär bland annat att stödet till utbyggnad av bredband på landsbygden inom ramen för programmet nu formellt ökas med den bredbandsmiljard – som aviserades i samband med budgetpropositionen för 2017. Regeringens satsning på bredbandsutbyggnad uppgår därmed till 4,25 miljarder kronor.

I dag beviljas stöd till bredbandsutbyggnad från landsbygdsprogrammet endast i områden i lands- och glesbygd där de kommersiella aktörerna inte bygger ut. För att fokusera extra på utbyggnad av bredband i de glesare delarna av dessa områden har regeringen i dag också beslutat att ge Statens jordbruksverk i uppdrag att förbereda för att 150 miljoner kronor av bredbandsmiljarden riktas mot dessa områden.

Nu skickas förslaget till europeiska kommissionen för ett godkännande av programändringarna innan de kan träda ikraft.

Kontakt:
Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Tel: 070-5395729
martin.kling@regeringskansliet.se 

Genvägar
Mer information om programmet, tidplan för genomförandet och programdokumentet i sin helhet går att läsa på Jordbruksverkets webbplats.
Jordbruksverket
Informationsmaterial: Ett landsbygdsprogram för alla

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Citat

Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet. Vi ger därför Statens jordbruksverk i uppdrag att fördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till de glesare områdena
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Målsättningen för regeringens digitaliseringspolitik är högt ställda. Vi vill att alla, oavsett var i landet man bor, ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det här är pengar som kommer att förbättra möjligheterna att leva och driva företag på landsbygden
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson