Påminnelse: Regeringen presenterar en nationell godstransportstrategi

I morgon, torsdag den 28 juni, är media välkomna till Norvik hamn där infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer att presentera en nationell godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.

Tid: 28 juni 2018 kl. 13.00

Plats: Norvik hamn, Nynäshamn

Den nationella godstransportstrategin tydliggör riktningen för hur gods-transportsystemet bör utvecklas och innehåller ett antal insatser. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet.

Media är välkomna att delta. Föranmälan krävs och görs till pressekreterare Karin Boman Röding. Medtag presslegitimation.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Infrastrukturministern på sociala medier
Tomas Eneroth på Facebook
Tomas Eneroth på Twitter

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Media

Media