Regeringen ökar tillgängligheten av taltidningar

I dag beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar, genom att inkludera dem i den existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet är att öka tillgängligheten till nyhets- och samhällsinformation för personer med funktionsnedsättning som medför svårigheter att läsa en tryckt text.

- Genom att tänka Digitalt först skapar vi nya möjligheter. Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu med digitaliseringens hjälp kan förenkla och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Det finns i Sverige cirka 50 läns- och kommunaltaltidningar som idag distributeras via post på CD-skiva. Regeringen ger MTM i uppdrag att samordna och effektivisera denna distribution genom att en gemensam internetbaserad distributionskanal etableras. Genom den ökade tillgängligheten ska personer med funktionsnedsättning få större möjlighet att kunna ta del av dagstidningar och läns- och kommunaltidningar på ett mer användarvänligt och kostnadseffektivt sätt än i dag.

- För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället. Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen beviljar MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomöra uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2016.

Uppdraget har som mål att den nya samordnade verksamheten ska vara etablerad på minst 20 av de läns- och kommuntaltidningar som finns i Sverige. Senast i december 2018 ska samtliga läns- och kommuntaltidningar distributera sitt innehåll via den nya distributionskanalen.

Kontakt:
Hakim Belarbi
Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-543 74 56
hakim.belarbi@regeringskansliet.se

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-542 80 32
kristoffer.talltorp@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Genom att tänka Digitalt först skapar vi nya möjligheter. Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu med digitaliseringens hjälp kan förenkla och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.
Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället. Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister