Rundabordssamtal om drönare

Idag har infrastrukturminister Tomas Eneroth bjudit in myndigheter och bransch för ett rundabordssamtal om drönare. Syftet är att diskutera användningen av drönare och identifiera utmaningar på kort och lång sikt.

Digitalisering och automatisering tillsammans med ny teknik påverkar hela transportsektorn inklusive luftfarten. I Sverige ökar användningen av drönare. Regeringen har redogjort för sin syn på drönare i den flygstrategi som antogs januari 2017. Drönare har potential att användas i flera olika delar av näringslivet. Exempelvis vid inspektioner av miljöer som är svåråtkomliga för människor. Men det är lika viktigt att beakta frågor om personlig integritet, säkerhet och användningen av luftrummet. Utvecklingen ställer därför krav på funktionella regelverk.

– Automatisering är en viktig del av framtidens transporter. Just drönare har potential att användas för nya typer av tjänster och leveranser samtidigt som tekniken kan innebära risker som vi behöver hantera. För att Sverige ska kunna dra nytta av den nya tekniken vill jag lyssna in och ta del av vad våra myndigheter och vad branschen tycker, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman.roding@regeringskansliet.se

Genvägar:
En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/en-svensk-flygstrategi---for-flygets-roll-i-framtidens-transportsystem/

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Media

Media