Snabbare handläggning av investeringsstöd för bostäder

Intresset för regeringens investeringsstöd för hyresrätter och bostäder är stort. Under 2017 beviljades 10 000 bostäder stöd. Regeringen och Vänsterpartiet har nu som en del av vårändringsbudgeten för 2018 beslutat att ge länsstyrelserna ett tillskott på 15 miljoner kronor för att minska handläggningstiderna.

2016 beslutade regeringen om ett investeringsstöd för byggandet av hyresbostäder- och bostäder för studenter. Under 2017 beviljades c:a 10 000 bostäder stöd och Boverket bedömer ett fortsatt stort intresse under 2018.  

Information om investeringsstödet:
http://boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/investeringsstod-for-hyresbostader-utokas-och-pabyggnadsbonus-infors/

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar