Sverige väljs in i FN-organet IMOs råd

Det står nu klart att Sverige åter tar en plats i rådet för den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO), FNs fackorgan för sjöfartsfrågor. Detta röstades igenom idag på IMOs generalförsamling i London, som pågått sedan 23 november och avslutas den 2 december i år. Sveriges plats i rådet gäller för åren 2016 – 2017.

Generalförsamlingen är IMO:s högsta beslutande organ och möts vartannat år, i år för 29:e gången sedan starten 1959. IMOs generalförsamling utgörs av samtliga IMO:s 171 medlemsstater.

Anna Johansson deltog på generalförsamlingens två första dagar, framförallt för att hålla tal inför församlingen liksom för att möta organisationens avgående och blivande Generalsekreterare. Därtill hade hon två bilaterala möten med sina motsvarigheter i Singapore och Indonesien. I samtliga sammanhang lyfte infrastrukturministern sjöfartens betydelse för Sverige liksom IMOs ansvar för att vidta åtgärder för att minska sjöfartens klimat- och miljöpåverkan, och för att främja forskning och teknisk utveckling på området.

- Det är med glädje jag tar emot beskedet att Sverige blivit återvalt i IMOs råd. Med vår starka miljöprofil och vårt fokus på innovationer och nya lösningar kan vi nu fortsätta att vara en stark röst för en framtidsinriktad och positiv utveckling inom den internationella sjöfarten. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet, säger Anna Johansson.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är med glädje jag tar emot beskedet att Sverige blivit återvalt i IMOs råd. Med vår starka miljöprofil och vårt fokus på innovationer och nya lösningar kan vi nu fortsätta att vara en stark röst för en framtidsinriktad och positiv utveckling inom den internationella sjöfarten. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet.
Anna Johansson, infrastrukturminister