Om oss

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och högskolan. 1947 bildades stiftelsen Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi dels i vår utgivning och vi strävar ständigt efter att stärka och utveckla vår ställning som oberoende förlag.