Om oss

Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kontor, butiker och bostäder i centrala lägen i tillväxtorter i Sverige, och även i Köpenhamn. Det sammanlagda hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 2,0 miljarder kronor och har ett bedömt marknadsvärde om cirka 25 miljarder kronor. Men vi gör mer än att bara hyra ut fina lokaler. Bortom rum och kvadratmeter ser vi människor och mötesplatser. Vårt uppdrag är att tillhandahålla arbetsplatser där man trivs och mår bra, där verksamheten utvecklas och där jobbet flyter på. På så sätt bidrar vi till tillväxt, framgång och långsiktig utveckling. För människor, företag, organisationer och de städer där vi verkar.