Om oss

Vårt uppdrag är att stödja och hjälpa anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist – inom kommuner och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta. Vårt fokus är att hjälpa varje jobbsökare till ett nytt jobb, eftersom nytt jobb innebär större långsiktig trygghet än tidsbegränsade ekonomiska stöd. Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 7 december 2010 med Kommunal, OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen. Omställningsavtalet omfattar cirka 1.1 miljoner anställda inom kommuner, landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta. Omställningsfondens kansli är placerat i Stockholm men vi erbjuder rådgivare och aktiva insatser i hela landet.