OrganoWood ingår distributionsavtal för den finska marknaden

OrganoClicks delägda dotterbolag OrganoWood har ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med Sarbon Woodwise Oy för den finska marknaden. Avtalet gäller exklusiv rätt för Sarbon Woodwise Oy att sälja och distribuera OrganoWoods träbehandlingsprodukter på burk i Finland mot byggvaru- och färgfackhandeln.

Under 2015 inledde OrganoWood ett distributionssamarbete med träbehandlingsdistributören Welin & Co på den svenska marknaden. Welin & Co har under avtalet sålt och distribuerat OrganoWoods träbehandlingsprodukter på burk till den svenska byggvaru- och färgfackandeln. Samarbetet har varit mycket lyckosamt med en rejält ökande försäljning av dessa produkter för OrganoWood.

Under 2016 tar OrganoWood nästa steg i denna försäljningsstrategi med att inleda en internationell expansion av sina träbehandlingsprodukter genom strategiska samarbeten med lokala försäljnings- och distributionspartners på olika geografiska marknader. Först ut är samarbetet med Sarbon Woodwise Oy i Finland.

"Vi är mycket glada över att inleda samarbetet med Sarbon Woodwise Oy för den finska marknaden. De är en välrenommerad distributör av högkvalitativa träbehandlingsprodukter med en gedigen historia. Med detta samarbete bedömer vi att den finska marknaden ska kunna utvecklas lika positivt som den svenska", säger Jens Hamlin, VD OrganoWood.

"Med detta samarbete inleder vi nästa fas i vår internationella expansionsstrategi för OrganoWoods träbehandlingsprodukter. Ambitionen för är att under kommande år ingå ett flertal distributionssamarbeten på nya geografiska marknader", kommenterar Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Avtalet med Sarbon Woodwise Oy är ett treårigt exklusivt avtal som är villkorat med inköp av vissa minimivolymer. 

För mer information kontakta:

Mårten Hellberg, VD

Tel.: 08-684 001 10

Email: marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bankaktiebolag. 

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar