Om oss

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010 för att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor. Packbridge erbjuder medlemmarna tjänster inom utbildning, teknisk och strategisk konsultation, forskning och utveckling och en spännande mix av nätverks- och korsbefruktande aktiviteter. Ett samarbetsavtal är undertecknat med sydkoreanska Foodpolis, ett jättelikt forskningscentrum för livsmedel och förpackningar, och även nere i Centraleuropa är samarbeten på väg att byggas upp. Samarbetsavtal har även skrivits med China Packaging Federation. Top Packaging Summit by Packbridge är en årligen återkommande, internationell förpackningskonferens på toppnivå. www.packbridge.se