GFG tas bort från spararnas fondkonton

I december avregistrerades fonden GFG Medium Risk Fund från premiepensionens fondtorg. Sedan dess har fonden betalat tillbaka knappt hälften av pensionsspararnas innehav. När Pensionsmyndigheten nu avslutar fonden från spararnas fondkonton får det till följd att värdet på dessa konton minskar med motsvarande andel.

Den bakomliggande orsaken till att det saknas stora belopp är att det pågår en likvidationsprocess av fonden, vilket medför att utbetalningar för tillfället är stoppade. Totalt saknas cirka 325 miljoner kronor som GFG ännu inte har betalat tillbaka.

–    Vi har inte gett upp om att få tillbaka mer pengar, men vill av administrativa skäl inte vänta med att ta bort fonden från spararnas konton. Bland annat vill vi att berörda sparare från och med nu ska kunna byta fonder och dra nytta av den värdeuppgång som finns på stora delar av övriga fondtorget, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet. 

När avslutet är klart återinvesteras spararnas innehav i antingen förvalsalternativet AP7 Såfa eller i förekommande fall till den fondprofil sparare själva valt. Värdet baseras på de nya, lägre kurserna på spararnas konton. 

I samband med avslutet och de nya kurserna får berörda sparare ett brev hemskickat med information om vad avslutet innebär för den enskilde spararen – och vad som händer om GFG betalar in mer pengar.

–    Varje ytterligare krona vi får tillbaka kommer att återbetalas till spararna i form av kompensationsbelopp på deras pensionskonton, avslutar Mats Öberg. 

För mer information
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 0722-10 22 87
jimmy.larsson.hagberg@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se