Pensionen kan sänkas med 200 kronor efter skatt 2014

Nästa år minskar inkomst- och tilläggspensionen med 2,7 procent, i snitt 300 kronor i månaden före skatt och 200 kronor efter skatt. De med lägst pension får i princip oförändrade pensioner.

För pensionärer minskar 2014 inkomst- och tilläggspensionen med 2,7 procent. För pensionsspararna blir det minusränta på inkomstpensionskontona med 1,1 procent i nästa orange kuvert.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har sänkts med 100 kr, vilket motsvarar -0,2 procent. Det innebär att de personer som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får sänkt pension med cirka 20 kronor i månaden. De pensionärer som har bostadstillägg blir kompenserade eftersom bostadstillägget höjs.

Premiepensionens förändring vet vi först i december – fram t.o.m. juni var värdeförändringen i premiepensionsfonderna +8 procent.

  • 320 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får ca minus 0,2 procent i förändrad pension.
  • 500 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan minus 0,2 och minus 2,7 procent.
  • De flesta pensionärer, 1,2 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får sänkt inkomstpension med 2,7 procent.

Sänkningen av den allmänna pensionen gör att en genomsnittlig pensionär med en total pension på 14 000 kronor före skatt beräknas få en minskning med i snitt ca 200 kronor i månaden efter skatt, om skatten är lika som 2013.

Nedräkning på grund av tidigare hög uppräkning

Den automatiska balanseringen handlar om att pensionssystemets skulder inte får bli större än systemets tillgångar. Skulderna består av de sammanlagda pensionsrättigheter som tjänats in och tillgångarna består till cirka 90 procent av de avgifter som löntagare och arbetsgivare betalar in. Resterande tillgångar utgörs av AP-fondernas kapital.

Mer om balanseringen: www.pensionsmyndigheten.se/BalanseringenISystemet.html

Den negativa balanseringen 2014 orsakas av att skulderna ökade mer än tillgångarna.

– Om fler jobbar så ökar inbetalningarna av pensionsavgifter men sysselsättningen var relativt oförändrad 2012 jämfört med 2011. AP-fonderna bidrog positivt till tillgångarna med en avkastning på 11,6 procent eller 101 miljarder kronor. Men däremot ökade pensionsskulden på grund av den höga uppräkningen av pensioner och pensionsrätter mellan 2012 och 2013, säger Annika Sundén, ställföreträdande generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

2011 och 2010 minskade balanseringen inkomst- och tilläggspensionen med 4,3 respektive 3,0 procent. I år ökade däremot allmänna pensionen med rekordhöga 4,1 procent och 2012 med 3,5 procent.

Pensionsmyndigheten har lämnat ett förslag till regeringen med förslag till förändringar som skulle göra att inkomstpensionens värde varierar mindre år från år: www.pensionsmyndigheten.se/berakningsuppdrag13.html

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent

2013* 2014 2015 2016 2017
Majprognos +4,1 –2,4 +1,7 +4,2 +3,1
Juliprognos +4,1 –2,7* +1,5 +4,8 +3,9

*Faktisk utveckling 2013 och 2014 som nu beräknats

– För åren 2015 till 2016 har sysselsättningens utveckling stor betydelse för balanseringen. Ju fler som jobbar desto bättre är det för pensionärerna, säger Annika Sundén.

För vidare information

Annika Sundén, ställföreträdande generaldirektör, 070–211 93 88

Stefan Granbom, analytiker, 072–210 24 23

Anna Ryberg, presskontakt, 072–210 22 02

Bilagor som även finns på www.pensionsmyndigheten.se/Press

Så fungerar balanseringen

Typfall total pension, med och utan bostadstillägg

Omräkningen av tilläggs- och inkomstpensionen sedan 2002

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. 2012 betalade vi ut drygt 260 miljarder kronor till drygt 2 miljoner pensionärer, genomförde 1,4 miljoner fondbyten och 2013 skickar vi ut 6,7 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensionen enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se