Statlig pensionshjälp till journalister och PR-konsulter i Almedalen

Från i morgon tisdag 2/7 finns Pensionsmyndigheten på plats i Almedalen för att visa hela pensionen för journalister och PR-konsulter och andra besökare. Med en samlad överblick över sin framtida pension blir man bättre rustad som konsument och ser hur man behöver kompensera om man saknar tjänstepension eller har frilansat med låg deklarerad inkomst.

– Pensionen påverkas kraftigt av år utan tjänstepension, som kan vara fallet för exempelvis journalister och PR-konsulter. Därför finns vi på plats i år i Almedalen under tre dagar och erbjuder besökarna att logga in för att se hela sin pension, säger Sten Eriksson, kommunikationschef och som själv jobbat som journalist.

Våra kundvägledare och informatörer kan också berätta för PR-konsulter hur de kan kompensera om de är på en arbetsplats som saknar tjänstepension och hur journalister som är egenföretagare kan förbättra sin pension om de har haft en låg deklarerad inkomst, säger Monica Petersson, pensionsexpert och som bloggar på www.pensionsmyndigheten.se/MonicasPensionsblogg.html

Var fjärde pensionssparare oroar sig för pensionen och var femte tror att det orange kuvertet innehåller all pension. Det gör många till måltavlor för erbjudanden med höga avgifter. Men nästan alla anställda har också tjänstepension, som man kan se ihop med den allmänna pensionen genom att göra en prognos.

Med en bättre överblick av sin framtida pension blir man också bättre rustad som konsument när det gäller övrigt sparande och finansiella tjänster. Den kan vara särskilt viktig om man är journalist eller PR-konsult med olika anställningar och år av frilansansade bakom sig där tjänstepension kanske inte alltid varit en självklarhet, säger Sten Eriksson och Monica Petersson.

Pensionsprognosen görs i samarbete med Minpension.se, som ägs gemensamt av staten och försäkringsbranschen. Besökarna behöver bara ta med en legitimation. Adressen är Kilgränd (100 meter från Donners plats, bakom Wisby hotell), och tiden 09:00–16:00 från tisdag 2 juli till torsdag 4 juli.

Pensionsmyndigheten ordnar också i Almedalen den 3 juli ett seminarium om typfall och kompensationsgrader och den 4 juli ett seminarium om pensionsprognos till alla: www.pensionsmyndigheten.se/Almedalen2013.html

För vidare information

Sten Eriksson, kommunikationschef, 0708–65 24 24

Monica Petersson, pensionsexpert, 072210 22 37

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar