PHI och världsledande forskningsinstitut utvärderar kvantitativ avbildning av levande tumörceller

QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane och Phase Holographic Imaging (PHI) har ingått ett utvärderingsavtal om att utforska användningen av time-lapse cytometri, baserad på kvantitativ fasmikroskopering, för att bestämma hur syrebrist påverkar cellrörelse och tumörers benägenhet att bilda metastaser. Under den fyra månader långa utvärderingsperioden kommer PHI att förse QIMR Berghofer med HoloMonitor® M4-instrumentering och tekniksupport.

Utvärderingen kommer att fokusera på hur cancerceller reagerar på låga syrenivåer. Några av de mest sålda cancerläkemedlen hämmar tumörtillväxt genom att minska cancercellernas tillgång på syre. Olyckligtvis indikerar ny forskning att sänkta syrenivåer av ännu okänd anledning kan främja resistens och bildandet av metastaser (A. L. Harris, Nature Reviews Cancer, 2002). Eftersom HoloMonitor i motsats till gängse metoder inte kräver att cellerna synliggörs genom infärgning har HoloMonitor ett brett användningsområde, vilket bl.a. omfattar svår­infärgade celler så som cancer stamceller och celler från patienttumörer.

Den 2:a HoloMonitor vid QIMR Berghofer

QIMR Berghofer har sedan tidigare köpt en HoloMonitor M4 time-lapse cytometer, vilken har varit i drift sedan juni 2017. För mer information se “Ledande australiensiskt forskningsinstitut köper HoloMonitor”.

OM QIMR BERGHOFER

QIMR Berghofer är ett världsledande translationellt medicinskt forskningsinstitut* i Brisbane Australien. Med nära 900 forskare och supportpersonal och över 50 toppmoderna laboratorier är QIMR Berghofer rankat bland de två främsta medicinska forskningsinstituten i Australien. Institutets primära forskningsområden är cancer, infektionssjukdomar och kroniska sjukdomar tillsammans med mental hälsa.
*Translationell medicinsk forskning är den gren inom medicinsk forskningen som omvandlar lovande laboratorieresultat till användbara behandlingsmetoder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar