Om oss

Pilotfish mission är att förbättra konkurrenskraften för buss- och tågverksamheter inom kollektivtrafiken. Pilotfish metod är strukturerad digitalisering som baseras på en öppen kommunikationsplattform som kan kompletteras med olika användarvänliga applikationer för användning vid genomförandet av strategier om kontinuerliga förbättringar. Pilotfish erbjudande grundar sig på standarder och arkitekturer som förvaltas av den europeiska standardiseringsorganisationen ITxPT.