Abonnemang med stora datamängder minskar i pris

Svenska mobilabonnemang med stora datamängder minskar i pris. Däremot ökar både priset på fast bredband och kostnaden för att ansluta en villa till fiber. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2017”.

De svenska mobilabonnemangen med de största datamängderna minskar i pris. Priset per Gbyte är starkt relaterat till hur mycket data per månad som ingår abonnemanget. Ju mer data som ingår desto lägre blir snittpriset per Gbyte. Det högsta priset per Gbyte var 199 kronor (för ett abonnemang med 1 Gbyte) medan det lägsta var 3,50 kronor (för ett abonnemang med 100 Gbyte). Sedan 2017 finns också abonnemang med obegränsad data på den svenska marknaden.

Sverige hade i jämförelse med ett antal OECD-länder det billigaste priset för ett mobilabonnemang av standardstorlek med minst 2 Gbyte data, 100 samtal och 140 sms per månad. Abonnemanget kostade 95 kronor per månad. Priset minskade med 34 procent jämfört med 2016, då motsvarande abonnemang kostade 145 kronor.

Fast bredband
Det billigaste svenska abonnemanget på 100 Mbit/s kostar 343 kr. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2016. Det är det sjätte billigaste erbjudandet bland ett urval av OECD-länder. Den internationella jämförelsen baseras på de största operatörernas rikstäckande erbjudanden. På lokala abonnemang, stadsnät, är Sverige billigast.

Anslutningskostnader för villor
För tredje gången har PTS gjort en rikstäckande studie av priserna för att ansluta en villa till fiber. Studien gjordes senast 2015. Medianpriset för ett standarderbjudande har sedan dess ökat med 16 procent, från 14 995 kronor till 17 445 kronor. Att anslutningspriserna höjts beror i vissa fall på att fler tjänster har inkluderats i erbjudandena. Den främsta orsaken är att fiberutbyggnaden sker i mer kostnadsdrivande områden än tidigare.

Ta del av rapporten.

För mer information, kontakta
Andreas Wigren, telefon: 073-644 56 96
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

Bakgrund
PTS analyserar årligen prisutvecklingen för privatkunder inom mobiltelefoni och bredband. Rapporten bygger på prisjämförelser med ett antal länder inom OECD (”Organisation for Economic Co-operation and Development” som består av 35 länder runt om i världen), samt prisjämförelser för svenska abonnemang. Statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Taggar:

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera