Hjälp julkortet hitta fram - var noga med adress och frimärke

I år är det mer än 50 000 kuverterade julkort och julklappar i brev som inte kommer fram till mottagaren. Ofta beror det på att adressen är felskriven eller att det saknas tillräckligt med frimärken. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

Varje år får PTS in hundratusentals brev som inte kunnat delas ut av brevbäraren. Och extra mycket blir det efter julen.

Bara under veckorna efter jul tar PTS emot mer än 50 000 kuverterade julkort och julklappar, i stort brev, som inte hittat fram till mottagaren.  

De vanligaste orsakerna är att adressen är felskriven eller att brevet inte har rätt porto, alltså tillräckligt med frimärken.

Tänk på det här när du skickar julkort

När du skriver ett brev så är det viktigt att tänka på följande:

  • Skriv alltid en fullständig adress till mottagaren. Adressen ska innehålla för- och efternamn, gatunamn och nummer, postnummer och ort. 
  • Ha rätt porto. Kontrollera vikten på brevet och se till så att du har tillräckligt med frimärken.
  • Alltid avsändare. Om du skriver en fullständig avsändaradress så kan brevet skickas tillbaka till dig om det inte går att dela ut.

Tänk också på att kontrollera att personen du ska skicka till inte har flyttat eller bytt namn.

Testa din adresskompetens

PTS har tagit fram ett spel där du kan testa om du känner igen en korrekt skriven adress. Utmana dina vänner och se vem som lyckas bäst!

Spelet hittar du här.

Informationsfilmer

PTS har tagit fram informationsfilmer om hur du ser till att brevet kommer fram, och vad som händer om brevet inte kan delas ut.

Anmäl saknat brev

Har du skickat ett brev som inte kommit fram? På PTS webbplats kan du läsa mer: www.pts.se/saknadebrev

Mer information
Helene Rosang, chef PTS enhet för saknade brev, tfn: 076-807 83 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om saknade brev

PTS har enligt postlagen i uppdrag att hantera brev som en postoperatör inte kunnat dela ut till adressaten. PTS har i uppgift att öppna dessa brev och med ledning av innehållet om möjligt skicka tillbaka brevet till avsändaren. I vissa fall kan PTS med ledning av uppgifter i försändelsen identifiera adressaten. PTS gör däremot inga försök att hitta en ny adress till adressaten.

PTS tar endast emot kuverterade julkort, alltså sådana som lagts i ett kuvert.

Öppnade brev som PTS inte lyckas att identifiera avsändaren till, förvaras i tre Sedan förstörs innehållet eller skänks till välgörenhet. Mer information finns på www.pts.se/saknadebrev.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Taggar:

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera