Nettett vann auktionen i 450 MHz-bandet

Netett Sverige AB vann auktionen om ett tillstånd i 450 MHz-bandet och ska erlägga en auktionslikvid på 40 167 000 kronor.

PTS bjöd i september 2017 in intresserade att delta i en auktion i 450 MHz-bandet. Auktionen gällde ett nationellt tillstånd om 2x5 MHz (452,5–457,5/462,5–467,5 MHz) med en tillståndstid från och med den 5 mars 2020 till och med den 31 december 2044.

Auktionsformatet var en budrunda med dolda bud, där budgivaren med högst bud rangordnas högst och vinner auktionen. Högst rangordnad budgivare betalar dock en auktionslikvid motsvararande det näst högsta budet (så kallad andrapris-auktion).

Vid sista datum för ansökan hade två godkända ansökningar inklusive förseglade budkuvert kommit in från Netett Sverige AB och Telia Sverige AB. Den 6 februari öppnades de förseglade budkuverten.

Netett Sverige AB:s bud var på 91 300 102 kronor.

Telia Sverige AB:s bud var på 40 167 000 kronor.

Detta innebär att Nettett Sverige AB tilldelas tillståndet och ska erlägga 40 167 000 kronor i auktionslikvid.

Tillståndet är förenat med ett täckningskrav som innebär att tillståndshavaren ska täcka minst 80 procent av ytan i varje län. Tillståndshavaren ska där erbjuda en datatjänst med en överföringshastighet på minst 5 Mbit/s i nedlänk och 128 kbit/s i upplänk.

Läs mer om tilldelningen på www.pts.se/450mhz.

För mer information:

Karoline Boström, tfn: 073-644 56 20

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera