Om oss

PP Pensions uppdrag från Medieföretagen, Journalistförbundet och Unionen är att hjälpa alla i mediebranschen till ett bra sparande och en trygg pension. Allt överskott går tillbaka till spararna. Mer än 31 000 medieanställda på 460 företag sparar i PP Pension. PP Pensions tillgångar uppgår till 9,0 miljarder kronor. PP Pension erbjuder tjänstepensioner och privat pensionssparande i traditionell försäkring och fondförsäkring. Härtill erbjuder PP Pension kapitalförsäkring samt riskförsäkringar.