Förnybara andelen ökar i Preem Evolution Diesel

Nu ökar vi den förnybara andelen i Preem Evolution Diesel med upp till 50 %, vilket ger en diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 46 % * jämfört med en diesel utan förnybart innehåll.

2011 lanserade Preem en diesel gjord på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin och Sverige blev först i världen med en standarddiesel gjord på svenskt skogsavfall. 2012 ökades andelen förnybar råvara till 30 procent. Nu ökar vi den förnybara råvaran i Preem Evolution Diesel med upp till 50 %. 

– Efter om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg kan vi nu fördubbla produktionskapaciteten för drivmedel baserat på förnybara råvaror. Idag körs de flesta fordon i Sverige på antingen bensin eller diesel. Därför vill vi öka den förnybara andelen i just dessa produkter eftersom det ger en stor effekt för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom minskar det vårt beroende av fossil olja, säger Susanne Håkans, Chef Bränsleprodukter på Preem.

Preem Evolution Diesel med upp till 50 % förnybar råvara är en vanlig diesel bestående av 7 % RME och resterande andel är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidreduktion med 89 procent.

– Preem Evolution Diesel med upp till 50 % förnybart innehåll kommer till att börja med att finnas på drygt hundra av våra stationer. På längre sikt är vår ambition att den ska kunna tankas på alla våra stationer, säger Susanne Håkans.

Preem Evolution Diesel med upptill 50 % förnybart kan tankas i alla dieselfordon, blandas med all annan diesel, har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel. 

Mer information om vilka stationer som har Preem Evolution Diesel med upp till 50 % förnybart innehåll finns på preem.se

* Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 % fossil diesel enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för koldioxidutsläpp.

För mer information, kontakta gärna:
Susanne Håkans, Chef Bränsleprodukter, tel: 010-450 14 04, epost: susanne.hakans@preem.se
Tove Grönkvist, Pressansvarig, tel: 070-450 10 01, epost: tove.gronkvist@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Taggar:

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar förnybara drivmedel, bensin, diesel, smörjmedel och eldningsoljor. Drygt 2/3-delar av produktionen exporteras. Antal anställda : 1 400 anställda. Omsättning: 69 miljarder SEK (2017).Antal tankställen: 570 stationer (privat- och yrkestrafik).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Efter om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg kan vi nu fördubbla produktionskapaciteten för drivmedel baserat på förnybara råvaror. Idag körs de flesta fordon i Sverige på antingen bensin eller diesel. Därför vill vi öka den förnybara andelen i just dessa produkter eftersom det ger en stor effekt för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom minskar det vårt beroende av fossil olja.
Susanne Håkans, Chef Bränsleprodukter på Preem