Dela

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar förnybara drivmedel, bensin, diesel, smörjmedel och eldningsoljor. Drygt 2/3-delar av produktionen exporteras. Antal anställda : 1 400 anställda. Omsättning: 69 miljarder SEK (2017).Antal tankställen: 570 stationer (privat- och yrkestrafik).

Kontakt

Citat

Med förstudien har vi kunnat definiera de hinder och möjligheter som finns i Preems fall. En avgörande fråga är hur man ska kunna lagra koldioxiden. Tekniken, kunskapen och anläggningarna finns i Norge, och bäst vore det att transportera koldioxiden dit
Kristin Jordal, seniorforskare på SINTEF
Norge satsar pengar på CCS och har föregått med gott exempel. Vi vill ta dem i hand och utnyttja infrastrukturen de planerar att skapa
Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem
Fartyget uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Bland annat har fartyget en skrovdesign och effektiv maskin, som medför en lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp.
Jonas Backman, VD på Sirius Shipping
Vi är mycket nöjda med valet av det nya miljöanpassade tankfartyget. Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför har vi, som i alla upphandlingar, lagt stor vikt vid att fartyget ska uppfylla högt satta hållbarhetskrav.
Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.
Om vi ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030 kan inte alla byta till elbil år 2029. Det är viktigt att jobba steg för steg. Man kan inte vinna OS innan man har vunnit klubbmästerskapet
Gunde Svan
Vårt arbete intensifieras hela tiden och idag är nästan 20 procent av det drivmedel som vi säljer i Sverige förnybart. Målet är att Preem 2030 ska producera 3 miljoner kubikmeter förnybart drivmedel, vilket motsvarar företagets försäljningsvolym i Sverige idag
Marie Bark, marknadschef Preem
Kampanjen handlar om vårt engagemang och vårt driv att hela tiden utveckla mer förnybara drivmedel från restprodukter från svenska skogen. Ett exempel är Preem Evolution Diesel Plus som är världens enda Svanenmärkta diesel med minst 50 procent förnybart innehåll och minskar koldioxidutsläppen med 44 procent jämfört med en standarddiesel
Ulrica Bååthe, chef marknadskommunikation Preem
Vi ser en god lönsamhet efter ett starkt andra kvartal och våra satsningar på mer förnybara drivmedel sker enligt plan. Försäljningsvolymerna på den svenska och norska marknaden ökade dessutom med 15 procent jämfört med 2017, framför allt genom nya kundkontrakt inom företagssegmentet och en fortsatt positiv utveckling i Norge
Petter Holland, vd och koncernchef
Svenska styrmedel för biodrivmedel är i för hög grad inriktade på att endast öka användningen av biodrivmedel, men saknar incitament för att bevara och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Detta synsätt måste ändras. En ökad svensk produktion skulle leda till fler jobb, en levande landsbygd och tryggare energiförsörjning
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen
Om Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot förnybara drivmedel behöver vi tillvarata den unika potential som finns i svenska hållbara råvaror från skogs- och lantbruk. Vi behöver en politik som stimulerar inhemsk produktion av biodrivmedel
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem
Det här initiativet har potential att bidra till att nå målet om nettonollutsläpp för både industrin och transportsektorn
Klara Helstad, chef hållbar industri på Energimyndigheten
Det är mycket glädjande att Energimyndigheten också ser potentialen i Preems och Vattenfalls gemensamma målsättning med att kraftig reducera utsläppen från vägtransporter. Vattenfall får nu ytterligare en möjlighet att utveckla marknaden för vätgasproduktion från fossilfri el
Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall
Det här är ett viktigt steg i vår omställning att producera tre miljoner kubikmeter biodrivmedel år 2030 och ligger helt i linje med Preems vision att vara ledande i omställningen mot ett mer hållbart samhälle
Petter Holland, vd för Preem
SAS hållbarhets- och omställningsarbete handlar om investeringar i mer miljöeffektiva flygplan, om att flyga på ett miljövänligare sätt och att använda bränslen som baseras på förnybara källor. Den här avsiktsförklaringen är en viktig pusselbit i vårt arbete mot ett långsiktigt mer hållbart flyg
Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS
Preems vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och vi arbetar aktivt för att utveckla vår produktion av svenskt biobränsle. Vi ser framemot att samarbeta med SAS för att utvidga vår produktion att i stor skala även omfatta biojet
Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem
Vi har drivit projektet med pyrolysoljeframställning i syfte att finna en partner för kommersiell användning. Att Preem nu vill satsa på denna anläggning tillsammans med oss är väldigt positivt
Hannele Arvonen, vd Setra Group
Detta är Europas första produktionsanläggning av pyrolysolja som kopplas till ett raffinaderi. För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Biodrivmedel utifrån pyrolysolja med hög klimatnytta är en av lösningarna.
Petter Holland, vd Preem
För oss är det en prioriterad fråga att förbättra och utveckla våra anläggningar och produkter för att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vi arbetar därför kontinuerligt med att miljöeffektivisera våra anläggningar
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
Lignin kan raffineras till både förnybar diesel samt förnybar bensin och användas i alla fordon. Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska skogen, som dessutom finns tillgänglig i stora volymer
Petter Holland, vd Preem
RenFuels ligninolja, Lignol, har stor klimatnytta och är en nyckelfaktor för att uppnå Sveriges mål om att transportsektorn ska minska sina fossila utsläpp med 70 procent från 2010 till 2030. Lignol gör dagens bensin- och dieselbilar till miljöbilar. Hela dagens fordonsflotta kan moderniseras med denna typ av drivmedel
Sven Löchen, vd RenFuel
Rottneros är mycket angeläget om att bidra till att stärka Sveriges bioekonomi, där massaindustrin redan utgör en viktig del. Förutom att bidra till transportsektorns omställning ger avyttringen av lignin oss också möjlighet att öka vår massaproduktion. På det sättet gynnar samarbetet alla parter
Ragnar Lundberg, teknisk direktör Rottneros
Preem står inför en spännande framtid där bland annat förnybara satsningar kommer att vara avgörande för företagets framgång. Jag ser framemot att, som en del av Supply & Trading, få chansen att vidareutveckla Preems konkurrenskraft i nära samarbete med övriga affärsområden och verksamheter
Magnus Holm, tillträdande chef för Supply & Trading.
Vi vill utveckla ett mer hållbart odlingssätt. Genom år av forskning kan vi på Vegafish nu bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Våra tropiska jätteräkor odlas helt utan antibiotika, mangroveskövling eller slavliknande arbetsförhållanden. Och tack vare det slutna systemet kan odlingen ske även på platser med vattenbrist
Matilda Olstorpe, vd för Vegafish
För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Idag finns inget biodrivmedel som ensamt kan lösa problemet. Därför är det viktigt att satsa på olika biodrivmedel där pyrolysoljan är en möjlighet
Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
Arbete med mångfald och inkludering är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Preem. Det skapar förutsättningar för nytänkande och innovation, vilket är nödvändigt om vi ska nå våra mål som bolag
Christian Bjerdén, HR-Direktör Preem
Den ökande omsättningen beror främst på ett högre oljepris och produktpriser
Petter Holland, vd Preem
Vi kan konstatera att försäljningsvolymen ökade under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Detta som ett resultat av nya stora volymavtal, samt vår expansion i Norge
Petter Holland, vd Preem
Jag är så glad. Det är först och främst en otrolig ära att få ha Gunde bredvid mig i spåret. Jag har verkligen lagt ner min själ i det här – tränat styrka och kondition hemma i Uppsala, där det inte funnits någon snö, och åkt till Mora varje helg för att nöta tipsen jag fått av Gunde. Jag känner att jag förtjänar det här
Ingrid Castillo, Vasaloppsåkare
Alla tre har varit väldigt motiverade, lyssnat på mina råd och tränat hårt. Att jag till slut valde Ingrid beror på att jag tror att hon är den som har störst nytta av att ha mig med under loppet
Gunde Svan, skidlegendar och coach
Att kunna minska utsläppen av växthusgaser via CCS-teknik är ett viktigt steg i att nå svenska och globala klimatmål
Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
Den nya äggröran är ett bra komplement i vår Frukostpåse och ett gott tillval i vår korvmeny
Angelica Fagerholm, kategoriansvarig freshfood Preem
Jag har sagt att jag kommer att åka med den som har visat störst vilja och potential att förbättra sig och verkligen går in för det här.
Gunde Svan
Samarbetet med SOS Barnbyar ligger oss varmt om hjärtat och jag vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
Under 2018 kommer Preem att fortsätta stödja arbetet i Ukraina men även barnbyn i Santa Cruz, Bolivia, vilket vi på SOS Barnbyar är oerhört glada för
Johan Carrick, insamlingschef SOS Barnbyar
Beslutet är ett viktig steg för fortsatt användning av dels tallolja som hållbar råvara, dels vidareutveckling av andra restprodukter från skogen
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
Preem har positionerat sig som en stark och viktig aktör i omställningen mot ett hållbart samhälle och nya lösningar.
Stein Ivar Bye, COO Preem
Att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld innebär engagemang och delaktighet på många plan. Ett av flera initiativ i denna ambition är vår julgåva som tilldelas olika organisationer som arbetar för ett bättre samhälle
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
Det är en rolig uppgift och om åkarna har en hög motivation och bra inställning så kommer de att få stora förbättringar på en relativt liten insats
Gunde Svan
Detta är ett kvitto på vårt arbete med att ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet och att skapa mer förnybara drivmedel är en viktig och prioriterad fråga inom Preem. Detta ger oss mer energi och kraft att fortsätta arbetet med att utveckla nya hållbara drivmedel.
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
Förhoppningsvis kan samarbetet skapa en större förståelse bland allmänheten kring frågor om förnybara drivmedel. En insikt om att det finns förnybara drivmedel gjord på restprodukter från svenska skogar och att vi kan bli självförsörjande på hållbara drivmedel
Gunde Svan
Jag har själv funderat mycket på klimatfrågor och om det klimatavtryck man lämnar. En viktig del som övertygade mig var just Svanenmärkningen. Eftersom jag vet hur svårt det är att få en sådan märkning kände jag att Preem var seriösa och faktiskt menar allvar med sitt arbete
Gunde Svan
Preem är ett svenskt företag, vi tillverkar våra drivmedel i Sverige och är först i världen med en Svanenmärkt diesel. Den är en unik produkt och ett bevis för att vårt arbete med innovation och forskning ger resultat i form av drivmedel med förnybart innehåll. Att vara Svanenmärkt ställer också höga krav, bland annat ska drivmedlet innehålla minst 50 % förnybar råvara och den får inte vara palmoljebaserade
Ulrica Bååthe, chef marknadskommunikation Preem
Det här visar att utvecklingen av förnybara drivmedel går åt rätt håll
Susanne Håkans, chef produktledning på Preem
Till 2030 planerar vi att tillverka 3 miljoner m3 förnybar bensin och diesel, vilket motsvarar den volym Preem säljer idag på den svenska marknaden. Detta skulle generera en besparing på fossil koldioxid med 7,7 miljoner ton per år. Det i sig motsvarar utsläpp från cirka 2,4 miljoner bilar per år
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
Den nordiska gasmarknaden står inför en konsolidering och vi bedömer att Preem inte är rätt aktör för att expandera gasverksamheten i den utsträckning som kommer krävas framöver. Det känns därför bra att nu Kosan Gas med gedigen erfarenhet och kunskap införlivar denna verksamhet i sin.
Petter Holland, vd Preem
Preem Gas är ett namnkunnigt varumärke och förvärvet innebär att vi kan erbjuda biopropan även till våra svenska kunder. Vi är övertygade om att både medarbetare och kunder kommer gynnas av affären.
Per Offersen, CEO Kosan Gas Nordic
Det här är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna öka vår förnybara produktion. Den nya anläggningen innebär att vår förnybara produktion planeras öka till 200 000 m3 årligen och skapar förutsättning för att nå 500 000 m3 på en årligbasis i början av 2020-talet.
Petter Holland, vd Preem
Vi kan konstatera en solid lönsamhet för årets första tre månader. Det operativa rörelseresultatet ökar tack vare bra raffineringsmarginaler.
Petter Holland, vd Preem
Norge står inför ett grönt drivmedelsskifte och Preem vill vara en ledande aktör i omvandlingen mot ett hållbart samhälle i Norge.
Petter Holland, VD Preem
YX Norge har ett bra kortsamarbete med Preem sedan tidigare och vi marknadsför samt säljer Preem Evolution Diesel i Norge. Det är därför logiskt för oss att överlåta vidareutvecklingen av vår bulkverksamhet till Sveriges största drivmedelsproducent med tillväxtambitioner i Norge.
Thor Kristian Korsvold, chef för YX Norge AS
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp