Dela

Kontakt

 • Preems presstelefon
  070-450 10 01
  http://www.preem.se
 • Niclas Brantingson

  Presschef


  070-362 03 99
 • Helene Samuelsson

  Kommunikationschef


  070-450 12 22
 • Citat

  För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Idag finns inget biodrivmedel som ensamt kan lösa problemet. Därför är det viktigt att satsa på olika biodrivmedel där pyrolysoljan är en möjlighet
  Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
  Arbete med mångfald och inkludering är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Preem. Det skapar förutsättningar för nytänkande och innovation, vilket är nödvändigt om vi ska nå våra mål som bolag
  Christian Bjerdén, HR-Direktör Preem
  Den ökande omsättningen beror främst på ett högre oljepris och produktpriser
  Petter Holland, vd Preem
  Vi kan konstatera att försäljningsvolymen ökade under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Detta som ett resultat av nya stora volymavtal, samt vår expansion i Norge
  Petter Holland, vd Preem
  Jag är så glad. Det är först och främst en otrolig ära att få ha Gunde bredvid mig i spåret. Jag har verkligen lagt ner min själ i det här – tränat styrka och kondition hemma i Uppsala, där det inte funnits någon snö, och åkt till Mora varje helg för att nöta tipsen jag fått av Gunde. Jag känner att jag förtjänar det här
  Ingrid Castillo, Vasaloppsåkare
  Alla tre har varit väldigt motiverade, lyssnat på mina råd och tränat hårt. Att jag till slut valde Ingrid beror på att jag tror att hon är den som har störst nytta av att ha mig med under loppet
  Gunde Svan, skidlegendar och coach
  Att kunna minska utsläppen av växthusgaser via CCS-teknik är ett viktigt steg i att nå svenska och globala klimatmål
  Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
  Den nya äggröran är ett bra komplement i vår Frukostpåse och ett gott tillval i vår korvmeny
  Angelica Fagerholm, kategoriansvarig freshfood Preem
  Jag har sagt att jag kommer att åka med den som har visat störst vilja och potential att förbättra sig och verkligen går in för det här.
  Gunde Svan
  Samarbetet med SOS Barnbyar ligger oss varmt om hjärtat och jag vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit
  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
  Under 2018 kommer Preem att fortsätta stödja arbetet i Ukraina men även barnbyn i Santa Cruz, Bolivia, vilket vi på SOS Barnbyar är oerhört glada för
  Johan Carrick, insamlingschef SOS Barnbyar
  Beslutet är ett viktig steg för fortsatt användning av dels tallolja som hållbar råvara, dels vidareutveckling av andra restprodukter från skogen
  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
  Preem har positionerat sig som en stark och viktig aktör i omställningen mot ett hållbart samhälle och nya lösningar.
  Stein Ivar Bye, COO Preem
  Att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld innebär engagemang och delaktighet på många plan. Ett av flera initiativ i denna ambition är vår julgåva som tilldelas olika organisationer som arbetar för ett bättre samhälle
  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
  Det är en rolig uppgift och om åkarna har en hög motivation och bra inställning så kommer de att få stora förbättringar på en relativt liten insats
  Gunde Svan
  Detta är ett kvitto på vårt arbete med att ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet och att skapa mer förnybara drivmedel är en viktig och prioriterad fråga inom Preem. Detta ger oss mer energi och kraft att fortsätta arbetet med att utveckla nya hållbara drivmedel.
  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
  Förhoppningsvis kan samarbetet skapa en större förståelse bland allmänheten kring frågor om förnybara drivmedel. En insikt om att det finns förnybara drivmedel gjord på restprodukter från svenska skogar och att vi kan bli självförsörjande på hållbara drivmedel
  Gunde Svan
  Jag har själv funderat mycket på klimatfrågor och om det klimatavtryck man lämnar. En viktig del som övertygade mig var just Svanenmärkningen. Eftersom jag vet hur svårt det är att få en sådan märkning kände jag att Preem var seriösa och faktiskt menar allvar med sitt arbete
  Gunde Svan
  Preem är ett svenskt företag, vi tillverkar våra drivmedel i Sverige och är först i världen med en Svanenmärkt diesel. Den är en unik produkt och ett bevis för att vårt arbete med innovation och forskning ger resultat i form av drivmedel med förnybart innehåll. Att vara Svanenmärkt ställer också höga krav, bland annat ska drivmedlet innehålla minst 50 % förnybar råvara och den får inte vara palmoljebaserade
  Ulrica Bååthe, chef marknadskommunikation Preem
  Det här visar att utvecklingen av förnybara drivmedel går åt rätt håll
  Susanne Håkans, chef produktledning på Preem
  Till 2030 planerar vi att tillverka 3 miljoner m3 förnybar bensin och diesel, vilket motsvarar den volym Preem säljer idag på den svenska marknaden. Detta skulle generera en besparing på fossil koldioxid med 7,7 miljoner ton per år. Det i sig motsvarar utsläpp från cirka 2,4 miljoner bilar per år
  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
  Den nordiska gasmarknaden står inför en konsolidering och vi bedömer att Preem inte är rätt aktör för att expandera gasverksamheten i den utsträckning som kommer krävas framöver. Det känns därför bra att nu Kosan Gas med gedigen erfarenhet och kunskap införlivar denna verksamhet i sin.
  Petter Holland, vd Preem
  Preem Gas är ett namnkunnigt varumärke och förvärvet innebär att vi kan erbjuda biopropan även till våra svenska kunder. Vi är övertygade om att både medarbetare och kunder kommer gynnas av affären.
  Per Offersen, CEO Kosan Gas Nordic
  Det här är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna öka vår förnybara produktion. Den nya anläggningen innebär att vår förnybara produktion planeras öka till 200 000 m3 årligen och skapar förutsättning för att nå 500 000 m3 på en årligbasis i början av 2020-talet.
  Petter Holland, vd Preem
  Vi kan konstatera en solid lönsamhet för årets första tre månader. Det operativa rörelseresultatet ökar tack vare bra raffineringsmarginaler.
  Petter Holland, vd Preem
  Norge står inför ett grönt drivmedelsskifte och Preem vill vara en ledande aktör i omvandlingen mot ett hållbart samhälle i Norge.
  Petter Holland, VD Preem
  YX Norge har ett bra kortsamarbete med Preem sedan tidigare och vi marknadsför samt säljer Preem Evolution Diesel i Norge. Det är därför logiskt för oss att överlåta vidareutvecklingen av vår bulkverksamhet till Sveriges största drivmedelsproducent med tillväxtambitioner i Norge.
  Thor Kristian Korsvold, chef för YX Norge AS
  Det är alltid tråkigt att göra en avveckling då det påverkar människor runt omkring orten, men samtidigt måste våra stationer vara lönsamma
  Agneta Liss-Karlsson, distriktchef Preem
  Vi tillvara tar nästan 90 % av restvärmen på vårt raffinaderi i Göteborg, vilket i sig motsvarar en besparing på 150 000 ton koldioxidutsläpp per år. På raffinaderiet i Lysekil finns potential till 800 GWh restvärme, men ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten försvårar.
  Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
  Vi är hedrade att Kinas energiminister vill inspireras av vår produktion av förnybara drivmedel. Det visar att Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle
  Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
  Vi vill skapa en trivsam mötesplats i butiken med personlig service och ett matutbud med hög kvalitet. Här kommer finnas en salladsbar för att själv plocka ihop en sallad och för den som föredrar en kaffepaus finns det en cafédel med sittplatser
  Jessica Vik, Preem Partner
  Detta är ett tydligt besked att Sverige och regeringen menar allvar med målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Redan nu har vi till exempel en Svanenmärkt diesel med 50 procent förnybart innehåll. Beskedet om en reduktionsplikt innebär nu att vi kan investera rätt för att öka produktionen av hållbara biodrivmedel än mer
  Petter Holland, VD och koncernchef Preem
  Vi har haft bra utnyttjande av produktionsanläggningarna under året. Produktionsminskningen, på 4 procent, beror på planerade underhållsarbeten på våra raffinaderier 2016
  Petter Holland, VD och koncernchef Preem
  Vi tar ett viktigt steg och jag ser mycket positivt på möjligheterna med detta samarbete. Jag ser både affärsmöjligheten och klimatnyttan där Vattenfall kan bidra med klimatsmart och konkurrenskraftig vätgas
  Magnus Hall, VD Vattenfall
  Vi behöver använda många olika typer av råvaror och producera flera olika typer av bränslen för att ersätta fossila drivmedel med förnybara. Det behövs också många olika lösningar. Preems bidrag är att göra så gröna och effektiva bränslen som möjligt
  Petter Holland, VD Preem
  Musik är en viktig del av min uppladdning. När jag står inför ett hårt träningspass eller tufft lopp stoppar jag in hörlurarna i öronen och sätter på en riktigt bra låt.
  Sofia Henriksson, skidåkare
  Utöver effekten på våra muskler visar många vetenskapliga undersökningar hur musik kan påverka den upplevda tröttheten och samtidigt få oss på bättre humör
  Costas Karageorghis, Brunel University London
  Genom samarbetet med Preem och användandet av deras hållbara bränsle, både som drivmedel och till uppvärmning, tar vi ett stort steg i rätt riktning. Klimatfrågan är en av våra största utmaningar och det är viktigt att vi gör det vi kan för att minska vår miljöpåverkan.
  Mats Rylander, miljöansvarig vasaloppet
  Det här projektet är intressant utifrån perspektivet att det kommer att ge en bild av hur vi kan påverka vårt klimatavtryck genom medvetna handlingar och val
  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
  Preem är ett modernt och medvetet drivmedelsföretag med en genuin vilja till förbättring. Att välja oss, antingen som kund eller medarbetare, ska kännas rätt i både hjärna och hjärta
  Petter Holland, vd
  Vi vill vara med och bidra till att minska utsläppen av koldioxid i Norge genom att erbjuda effektiva, långsiktiga och hållbara lösningar. Vi är därför glada för samarbetet med Preem som gör att vi kan erbjuda våra kunder ett drivmedel med cirka 20 procent förnybart innehåll och reducerade koldioxidutsläpp.
  Vegar Kulset, administrativ direktör på Uno-X Gruppen AS
  Det som behövs är styrmedel som styr mot nyttan - minskade utsläpp av växthusgaser. Får vi det kan vi investera och styra vår utveckling rätt ur ett hållbarhetsperspektiv.
  Petter Holland, VD Preem
  Vi är mycket positiva till den blocköverskridande överenskommelse om bland annat en ny klimatlag som Miljömålsberedningen presenterat. Detta ger näringslivet de långsiktiga förutsättningar som vi länge efterfrågat. Däremot ser vi ett behov av en rad andra beslut också
  Petter Holland, VD Preem
  Orsaken till produktionsminskningen är att vi har haft planerade underhållsarbeten på raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Försäljningen på den svenska marknaden hade en något lägre lönsamhet under de första sex månaderna jämfört med föregående år, även om såväl volymer som marginaler ökade.
  Petter Holland, vd Preem
  – Vi har haft något lägre raffineringsmarginaler jämfört med förra årets marginaler. Vår långsiktiga strategi på att producera gröna drivmedel kommer ytterligare att stärka vår konkurrenskraft och vår roll som ledande tillverkare av drivmedel med förnybara råvaror. Nu utökar vi vår verksamhet till grannlandet Norge där vår unika Preem Evolution Diesel går på export till Norge.
  Petter Holland, vd Preem
  Preem har som mål att framställa ca 3 miljoner ton förnybara drivmedel år 2030. Volymen motsvarar lite drygt Preems försäljning på den svenska marknaden. En kritisk framgångsfaktor är tillgång på hållbara råvaror och lignin från svenska massabruk är en råvara vi tror kommer att spela en stor roll i omställningen.
  Petter Holland, vd Preem
  – Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Utvecklingen av våra drivmedel mot att innehålla alltmer förnybar råvara ger betydande effekter på koldioxidutsläppen från transportsektorn. Det känns spännande att nu få introducera våra produkter i Norge.
  Petter Holland, VD Preem
  Det är en viktig strategisk satsning helt i linje med Preems strävan att utnyttja råvaran på bästa möjliga sätt och minimera miljöpåverkan. Det skulle också ge oss också en ökad flexibilitet och konkurrenskraft inför framtiden. Detta är ett komplext projekt och en potentiellt mycket stor investering och vi har därför valt att gå vidare tillsammans med Beowulf Energy som har en unik blandning av kompetens och expertis inom energisektorn, samt projektgenomförande och finansiering av denna typ av projekt.
  Petter Holland, VD Preem
  Vi har tekniken, kunskapen och viljan att utveckla gröna drivmedel för ett hållbarare samhälle. Vår högt ställda ambition är att alla drivmedelen vi säljer på den svenska marknaden ska vara helt fossilfria 2030. Det är en viktig pusselbit för att uppnå Sveriges klimat- och miljömål.
  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
  Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetet med hållbarhet har sedan länge varit en integrerad del av vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Utvecklingen av våra drivmedel att innehålla alltmer förnybar råvara från restprodukter från svensk skogsindustri har banat vägen när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen.
  Petter Holland, VD Preem
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp