Hållbara transporter i fokus för ny regering

Report this content

”Det är glädjande att politiken satsar vidare på att göra transportsektorn mer hållbar - det är helt i linje med Preems vision att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle”. Det säger Preems vd Petter Holland, med anledning av den nya regeringsbildningen.


Petter Holland, vd och koncernchef Preem.


– Partiernas överenskommelse innehåller både utmaningar och stora möjligheter som kommer att dels påverka, dels bidra positivt till Preems verksamhet framöver, kommenterar Petter Holland, vd Preem.

Den överenskommelse som finns mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innehåller en rad transportpolitiska frågor och förslag. Enligt överenskommelsen föreslås, bland mycket annat:

  • Utbyggnad av tankning av fossilfria drivmedel
  • Utökad reduktionsplikt efter 2020
  • Utredning av förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar efter 2030, inkl. utredning av årtal när fossila bränslen ska vara helt utfasade
  • Flertalet satsningar på ökad användning av förnybart flygbränsle, inkl. en reduktionsplikt
  • Framtagande av en handlingsplan för minskade utsläpp i Sverige

Läs överenskommelsen i sin helhet: https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

För mer information, kontakta:
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Det är glädjande att politiken satsar vidare på att göra transportsektorn mer hållbar - det är helt i linje med Preems vision att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle.
Twittra det här

Citat

Partiernas överenskommelse innehåller både utmaningar och stora möjligheter som kommer att dels påverka, dels bidra positivt till Preems verksamhet framöver
Petter Holland, vd Preem