Dela

Citat

Det är oerhört glädjande att få den här utmärkelsen i tuff konkurrens. Filip och övriga anställda på Preem Ullevi är föredömen i sitt sätt att bedriva en modern station med ypperlig fullservice till både bil och bilist
Christian Bjerdén, Chef Marknad och Försäljning på Preem
Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lina till Preem och till vår koncernledning. Lina har mångårig finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in i Preems företagskultur, med vårt starka fokus på lönsamhet och marknadseffektivitet och finansiell stabilitet
Petter Holland, vd Preem
Det känns väldigt roligt och spännande. Preem är ett bolag som ligger i framkant inom många viktiga områden. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Preem och fortsätta utveckla bolaget tillsammans med mina nya kollegor
Lina Stolpe, tillträdande CFO på Preem
Det är mycket glädjande att utredningen föreslår en reduktionsplikt för flyget. Det kommer att få reella effekter på flygets utsläpp. Preem ser fram emot att samarbeta med flygbranschen, inte minst SAS, för att utöka vår produktion av förnybar biojet
Petter Holland, vd på Preem
SAS har en tydlig strategi om att långsiktigt reducera flygets utsläpp och har som målsättning att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen. Det är även viktigt att vi fokuserar på de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska flygets utsläpp. Det handlar om investeringar i energieffektiva flygplan, effektivare logistikflöden och att öka användningen av förnybara flygbränslen. Utredningens förslag om en branschomfattande reduktionsplikt, och incitament till ökad produktionskapacitet, kan potentiellt påskynda omställningen i hela flygbranschen
Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS
Vi är ett gäng vinnarskallar i stafettlaget och välkomnar alla att utmana oss. Men vårt mål är inte att vinna tävlingen utan på att var och en ska prestera sitt bästa för sig själv och laget. Mina lagkamrater har gjort stora framsteg under träningen och jag ser fram emot att se hur de presterar när det är dags för själva loppet
Gunde Svan
Vi uppskattar känslan av laganda och gemenskap som finns i Stafettvasan och valde att fokusera mer på det loppet i år. Dessutom ville vi i år ge fler än de som åker Vasaloppet möjlighet att tävla om en plats i Gundes lag
Ulrica Bååthe, chef för Marknadskommunikation på Preem
CCS-projektet i Lysekil kan bli en viktig pusselbit för att minska utsläppen av växthusgaser, så att vi når målet om nettonollutsläpp till 2045. Vi uppskattar samarbetet mellan flera svenska och norska organisationer där man tagit ett helhetsperspektiv som täcker hela värdekedjan
Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
Det är väldigt positivt att Sverige och Norge kan arbeta tillsammans och utveckla en banbrytande, internationell infrastruktur för CCS i Europa – från infångning, till transport och lagring
Trude Sundset, vd Gassnova
Norge ligger långt fram i teknikutvecklingen för lagring av koldioxid, och i Sverige finns det många industrier med stort intresse att fånga in växthusgaser för att minska sina utsläpp. Genom detta internationella samarbete ges bästa möjliga förutsättningar för att en storskalig CCS-anläggning ska bli verklighet
Petter Holland, vd Preem
Preem har en stark kompetens inom hållbarhetsutvecklingen vilket stödjer Vasaloppets vision inom området, både för miljön men också genom engagemang, värme och omtanke till våra deltagare i spåret och på våra kringarrangemang. Vi kan med glädje konstatera att vi nu har förnyat samarbetet tillsammans med Preem som huvudsponsor
Lena Hermansson, sponsorchef på Vasaloppet
Vi har haft ett mycket framgångsrikt samarbete med Vasaloppet i över 11 år och delar ett gemensamt engagemang för hållbarhet. Sponsorskapet ger oss en möjlighet att möta kunder och Vasaloppsåkare på plats och med aktiviteter och upplevelser i och utanför spåret har vi stärkt vårt varumärke
Ulrica Bååthe, chef för Marknadskommunikation på Preem
Mitt jobb är att svetsa samman gänget till ett lag. Fokus ligger på att skapa lagandra och kämpaglöd inför den utmaning vi ska genomföra tillsammans. Självklart delar jag med mig av skidtips och åkteknik också
Gunde Svan
Gunde är en fantastisk inspiratör med en energi som smittar av sig. Med YouTube-serien Gundes stafettlag har vi hittat ett sätt att bredda vårt sponsorskap i digitala kanaler och skapa ett engagemang även utanför Vasaloppsspåren. Och det känns väldigt roligt att få bjuda vinnarna i Preems tävling på denna fantastiska upplevelse tillsammans med Gunde
Ulrica Bååthe, chef för Marknadskommunikation på Preem
Vi på Dagab är väldigt glada och stolta över det fortsatta förtroendet från Preem. Vi vill, tillsammans med Preem, bidra till att skapa de bästa fortsättningarna framåt för Preems verksamhet
Oscar Sohlberg, affärsområdeschef på Dagab Inköp & Logistik AB
Partiernas överenskommelse innehåller både utmaningar och stora möjligheter som kommer att dels påverka, dels bidra positivt till Preems verksamhet framöver
Petter Holland, vd Preem
Jag hoppas att vi blir ett lag som kompletterar varandra på ett bra sätt. Med Stafettvasan har vi en tydlig gemensam utmaning som vi ska genomföra tillsammans. Förra årets vinnare i Preemtävlingen var ett riktigt härligt gäng som gav allt, både på träning och under loppet och jag är övertygad om att årets vinnare kommer ha samma inställning
Gunde Svan
Det är fantastiskt roligt att det nära samarbetet mellan Preem och Sirius kan ge upphov till såväl miljöbesparingar och donationer till välgörande ändamål genom en effektiv verksamhetsplanering. Att i ett slag minska vår miljöpåverkan, spara kötid i hamn och samtidigt stödja det humanistiska arbete som Mercy Ships bedriver förenar verkligen nytta med glädje
Martin Sjöholm, Commercial Manager på Sirius Chartering
Thun Evolve har byggts med den senaste designen för att möta och överträffa nuvarande och kommande miljöregleringar. Thun Evolve uppfyller höga krav på säkerhet, effektivitet med en mycket låg miljöpåverkan och kan drivas med liquid natural gas (LNG) eller Biogas (LBG)
Joakim Lund, Chief Commercial Officer, Thun Tankers
Jag ser verkligen fram emot att börja på Preem. För mig handlar kommunikationsyrket om att påverka i viktiga frågor. Just nu är den viktigaste frågan för alla företag hur man kan bidra till en mer hållbar framtid. Preem är ett av de bolag som går i bräschen inom hållbarhet både i handling och i sin kommunikation. Att få vara en del av det arbetet känns både spännande och bra på riktigt.
Ulrika Fager, tillträdande kommunikationschef Preem
Vi är enormt stolta över att Preem, för andra året i rad, utses till branschens mest hållbara varumärke. Priset är ett kvitto på att vår omställning mot mer förnybara drivmedel ger avtryck
Malin Hallin, chef för Hållbar utveckling
Företaget visar fortsatt god tillväxt och lönsamhet, drivet av bland annat stabil drift vid raffinaderierna, goda marginaler och fortsatt ökande försäljningsvolymer
Petter Holland, vd och koncernchef Preem
Med förstudien har vi kunnat definiera de hinder och möjligheter som finns i Preems fall. En avgörande fråga är hur man ska kunna lagra koldioxiden. Tekniken, kunskapen och anläggningarna finns i Norge, och bäst vore det att transportera koldioxiden dit
Kristin Jordal, seniorforskare på SINTEF
Norge satsar pengar på CCS och har föregått med gott exempel. Vi vill ta dem i hand och utnyttja infrastrukturen de planerar att skapa
Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem
Fartyget uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Bland annat har fartyget en skrovdesign och effektiv maskin, som medför en lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp.
Jonas Backman, VD på Sirius Shipping
Vi är mycket nöjda med valet av det nya miljöanpassade tankfartyget. Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför har vi, som i alla upphandlingar, lagt stor vikt vid att fartyget ska uppfylla högt satta hållbarhetskrav.
Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.
Om vi ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030 kan inte alla byta till elbil år 2029. Det är viktigt att jobba steg för steg. Man kan inte vinna OS innan man har vunnit klubbmästerskapet
Gunde Svan
Vårt arbete intensifieras hela tiden och idag är nästan 20 procent av det drivmedel som vi säljer i Sverige förnybart. Målet är att Preem 2030 ska producera 3 miljoner kubikmeter förnybart drivmedel, vilket motsvarar företagets försäljningsvolym i Sverige idag
Marie Bark, marknadschef Preem
Kampanjen handlar om vårt engagemang och vårt driv att hela tiden utveckla mer förnybara drivmedel från restprodukter från svenska skogen. Ett exempel är Preem Evolution Diesel Plus som är världens enda Svanenmärkta diesel med minst 50 procent förnybart innehåll och minskar koldioxidutsläppen med 44 procent jämfört med en standarddiesel
Ulrica Bååthe, chef marknadskommunikation Preem
Vi ser en god lönsamhet efter ett starkt andra kvartal och våra satsningar på mer förnybara drivmedel sker enligt plan. Försäljningsvolymerna på den svenska och norska marknaden ökade dessutom med 15 procent jämfört med 2017, framför allt genom nya kundkontrakt inom företagssegmentet och en fortsatt positiv utveckling i Norge
Petter Holland, vd och koncernchef
Svenska styrmedel för biodrivmedel är i för hög grad inriktade på att endast öka användningen av biodrivmedel, men saknar incitament för att bevara och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Detta synsätt måste ändras. En ökad svensk produktion skulle leda till fler jobb, en levande landsbygd och tryggare energiförsörjning
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen
Om Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot förnybara drivmedel behöver vi tillvarata den unika potential som finns i svenska hållbara råvaror från skogs- och lantbruk. Vi behöver en politik som stimulerar inhemsk produktion av biodrivmedel
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem
Det här initiativet har potential att bidra till att nå målet om nettonollutsläpp för både industrin och transportsektorn
Klara Helstad, chef hållbar industri på Energimyndigheten
Det är mycket glädjande att Energimyndigheten också ser potentialen i Preems och Vattenfalls gemensamma målsättning med att kraftig reducera utsläppen från vägtransporter. Vattenfall får nu ytterligare en möjlighet att utveckla marknaden för vätgasproduktion från fossilfri el
Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall
Det här är ett viktigt steg i vår omställning att producera tre miljoner kubikmeter biodrivmedel år 2030 och ligger helt i linje med Preems vision att vara ledande i omställningen mot ett mer hållbart samhälle
Petter Holland, vd för Preem
SAS hållbarhets- och omställningsarbete handlar om investeringar i mer miljöeffektiva flygplan, om att flyga på ett miljövänligare sätt och att använda bränslen som baseras på förnybara källor. Den här avsiktsförklaringen är en viktig pusselbit i vårt arbete mot ett långsiktigt mer hållbart flyg
Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS
Preems vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och vi arbetar aktivt för att utveckla vår produktion av svenskt biobränsle. Vi ser framemot att samarbeta med SAS för att utvidga vår produktion att i stor skala även omfatta biojet
Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem
Vi har drivit projektet med pyrolysoljeframställning i syfte att finna en partner för kommersiell användning. Att Preem nu vill satsa på denna anläggning tillsammans med oss är väldigt positivt
Hannele Arvonen, vd Setra Group
Detta är Europas första produktionsanläggning av pyrolysolja som kopplas till ett raffinaderi. För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Biodrivmedel utifrån pyrolysolja med hög klimatnytta är en av lösningarna.
Petter Holland, vd Preem
För oss är det en prioriterad fråga att förbättra och utveckla våra anläggningar och produkter för att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vi arbetar därför kontinuerligt med att miljöeffektivisera våra anläggningar
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
Lignin kan raffineras till både förnybar diesel samt förnybar bensin och användas i alla fordon. Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska skogen, som dessutom finns tillgänglig i stora volymer
Petter Holland, vd Preem
RenFuels ligninolja, Lignol, har stor klimatnytta och är en nyckelfaktor för att uppnå Sveriges mål om att transportsektorn ska minska sina fossila utsläpp med 70 procent från 2010 till 2030. Lignol gör dagens bensin- och dieselbilar till miljöbilar. Hela dagens fordonsflotta kan moderniseras med denna typ av drivmedel
Sven Löchen, vd RenFuel
Rottneros är mycket angeläget om att bidra till att stärka Sveriges bioekonomi, där massaindustrin redan utgör en viktig del. Förutom att bidra till transportsektorns omställning ger avyttringen av lignin oss också möjlighet att öka vår massaproduktion. På det sättet gynnar samarbetet alla parter
Ragnar Lundberg, teknisk direktör Rottneros
Preem står inför en spännande framtid där bland annat förnybara satsningar kommer att vara avgörande för företagets framgång. Jag ser framemot att, som en del av Supply & Trading, få chansen att vidareutveckla Preems konkurrenskraft i nära samarbete med övriga affärsområden och verksamheter
Magnus Holm, tillträdande chef för Supply & Trading.
Vi vill utveckla ett mer hållbart odlingssätt. Genom år av forskning kan vi på Vegafish nu bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Våra tropiska jätteräkor odlas helt utan antibiotika, mangroveskövling eller slavliknande arbetsförhållanden. Och tack vare det slutna systemet kan odlingen ske även på platser med vattenbrist
Matilda Olstorpe, vd för Vegafish
För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Idag finns inget biodrivmedel som ensamt kan lösa problemet. Därför är det viktigt att satsa på olika biodrivmedel där pyrolysoljan är en möjlighet
Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
Arbete med mångfald och inkludering är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Preem. Det skapar förutsättningar för nytänkande och innovation, vilket är nödvändigt om vi ska nå våra mål som bolag
Christian Bjerdén, HR-Direktör Preem
Den ökande omsättningen beror främst på ett högre oljepris och produktpriser
Petter Holland, vd Preem
Vi kan konstatera att försäljningsvolymen ökade under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Detta som ett resultat av nya stora volymavtal, samt vår expansion i Norge
Petter Holland, vd Preem
Jag är så glad. Det är först och främst en otrolig ära att få ha Gunde bredvid mig i spåret. Jag har verkligen lagt ner min själ i det här – tränat styrka och kondition hemma i Uppsala, där det inte funnits någon snö, och åkt till Mora varje helg för att nöta tipsen jag fått av Gunde. Jag känner att jag förtjänar det här
Ingrid Castillo, Vasaloppsåkare
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp