Preem och SAS i samarbete om förnybart flygbränsle

Preem och SAS har idag tecknat en avsiktsförklaring om att framställa förnybart flygbränsle, så kallat biojet/biobränsle. SAS har som ambition att ersätta dagens bränslevolym för inrikesflyget med biojet/biobränsle till år 2030.Avsiktsförklaringen innebär att SAS och Preem kommer att samarbeta för att gemensamt säkerställa tillverkning av biojet/biobränsle i samband med att Preems planerade kapacitetsutbyggnad av raffinaderiet i Göteborg projekteras. Preliminärt beräknad uppstart är år 2022 och den totala kapaciteteten för biodrivmedel beräknas uppgå till över en miljon kubikmeter, varav en delmängd kan vara biojet/biobränsle till flyget.

SAS har en tydlig strategi om att långsiktigt reducera sina klimatpåverkande utsläpp och avser att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen till lägre klimatpåverkan. Ett av SAS mål är att använda biojet/biobränsle motsvarande all inrikes produktion biobränsle år 2030.

– Preems vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och vi arbetar aktivt för att utveckla vår produktion av svenskt biobränsle. Vi ser framemot att samarbeta med SAS för att utvidga vår produktion att i stor skala även omfatta biojet, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

– SAS hållbarhets- och omställningsarbete handlar om investeringar i mer miljöeffektiva flygplan, om att flyga på ett miljövänligare sätt och att använda bränslen som baseras på förnybara källor. Den här avsiktsförklaringen är en viktig pusselbit i vårt arbete mot ett långsiktigt mer hållbart flyg, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

Preem har en produktstrategi om att utveckla biodrivmedel från restprodukter från den svenska skogen men även utifrån restprodukter från samhället i stort. Preems mål är att senast 2030 tillverka tre miljoner kubikmeter biodrivmedel.

Senast i september 2018 ska parterna träffa ett bindande och mer detaljerat samarbetsavtal. Faller det fortsatta arbetet väl ut har SAS och Preem för avsikt att även avtala om framtida långsiktiga leveranskontrakt avseende biojet/biobränsle.

För mer information, kontakta:
Sören Eriksson, utvecklingsingenjör Preem, +46 70 450 11 05
Preems presstelefon, 070 450 10 01, press@preem.se
Lars Andersen Resare, hållbarhetschef SAS, +46 70 97 23 46
SAS presskontakt, +46-8-797 29 44

Taggar:

Om oss

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Preem och SAS har idag tecknat en avsiktsförklaring om att framställa förnybart flygbränsle, så kallat biojet/biobränsle. SAS har som ambition att ersätta dagens bränslevolym för inrikesflyget med biojet/biobränsle till år 2030.
Twittra det här

Citat

SAS hållbarhets- och omställningsarbete handlar om investeringar i mer miljöeffektiva flygplan, om att flyga på ett miljövänligare sätt och att använda bränslen som baseras på förnybara källor. Den här avsiktsförklaringen är en viktig pusselbit i vårt arbete mot ett långsiktigt mer hållbart flyg
Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS
Preems vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och vi arbetar aktivt för att utveckla vår produktion av svenskt biobränsle. Vi ser framemot att samarbeta med SAS för att utvidga vår produktion att i stor skala även omfatta biojet
Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem