• news.cision.com/
  • Preem AB/
  • Preems CCS-projekt i Lysekil får ekonomiskt stöd från Energimyndigheten och norska Gassnova

Preems CCS-projekt i Lysekil får ekonomiskt stöd från Energimyndigheten och norska Gassnova

Report this content

Energimyndigheten och norska Gassnova har beviljat ekonomiskt stöd för genomförandet av ett svensk-norskt demonstationsprojekt för infångning och lagring av koldioxid genom CCS, Carbon Capture and Storage, vid Preems raffinaderi i Lysekil.Energimyndigheten stödjer projektet med 7,7 MSEK inom ramen för Industriklivet och norska Gassnova stödjer projektet med 9,5 MNKR inom ramen för CLIMIT-programmet. Projektet inleds i februari 2019 och avslutas i december 2021. Syftet är att undersöka möjligheterna att upprätta en fullskalig anläggning för att fånga in och lagra koldioxid på raffinaderiets vätgasanläggning, som kan minska koldioxidutsläppen från raffinaderiet med upp till 500 000 ton per år. Demonstrationsanläggningen är ett steg i ambitionen att upprätta en fullskalig anläggning år 2025.

– Det är väldigt positivt att Sverige och Norge kan arbeta tillsammans och utveckla en banbrytande, internationell infrastruktur för CCS i Europa – från infångning, till transport och lagring, säger Trude Sundset, vd på Gassnova.

– CCS-projektet i Lysekil kan bli en viktig pusselbit för att minska utsläppen av växthusgaser, så att vi når målet om nettonollutsläpp till 2045. Vi uppskattar samarbetet mellan flera svenska och norska organisationer där man tagit ett helhetsperspektiv som täcker hela värdekedjan, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Projektet genomförs i samarbete mellan Preem och Chalmers tekniska högskola samt norska forskningsinstitutet Sintef, Equinor och Aker Solutions. Att projektet genomförs i samverkan mellan svenska och norska organisationer är ingen tillfällighet.

– Norge ligger långt fram i teknikutvecklingen för lagring av koldioxid, och i Sverige finns det många industrier med stort intresse att fånga in växthusgaser för att minska sina utsläpp. Genom detta internationella samarbete ges bästa möjliga förutsättningar för att en skorskalig CCS-anläggning ska bli verklighet, säger Petter Holland, vd på Preem.

Projektet ska utvärdera lösningarna och kostnaderna längs hela CCS-värdekedjan – från infångning vid raffinaderiet i Lysekil, till transport och till slut lagring av gaserna vid en lagringsplats utanför den norska västkusten. Projektet ska även undersöka de regulatoriska hinder som idag finns längs värdekedjan och försvårar för CCS-samarbetet mellan Sverige och Norge.

– Det var inte längesen CCS var science fiction, men idag är tekniken tillgänglig och säker. Nu återstår att röja ekonomiska och regulatoriska barriärer som hindrar en effektiv och kommersiellt hållbar CCS-värdekedja, säger Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem.

– För Preem innebär detta att vi kan fortsätta vår satsning på ökad produktion av förnybara drivmedel, och samtidigt hålla nere de lokala punktutsläppen, avslutar Mattias Backmark.

För mer information, kontakta:
Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem, +46 (0)73 633 61 80
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

​Energimyndigheten stödjer projektet med 7,7 MSEK inom ramen för Industriklivet och norska Gassnova stödjer projektet med 9,5 MNKR inom ramen för det så kallade CLIMIT-demo-programmet. Projektet inleds i februari 2019 och avslutas i december 2021. Syftet är att undersöka möjligheterna att upprätta en fullskalig anläggning för att fånga in och lagra koldioxid på raffinaderiets vätgasanläggning, som kan minska koldioxidutsläppen från raffinaderiet med upp till 500 000 ton per år. Demonstrationsanläggningen är ett steg i ambitionen att upprätta en fullskalig anläggning år 2025.
Twittra det här

Citat

CCS-projektet i Lysekil kan bli en viktig pusselbit för att minska utsläppen av växthusgaser, så att vi når målet om nettonollutsläpp till 2045. Vi uppskattar samarbetet mellan flera svenska och norska organisationer där man tagit ett helhetsperspektiv som täcker hela värdekedjan
Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
Det är väldigt positivt att Sverige och Norge kan arbeta tillsammans och utveckla en banbrytande, internationell infrastruktur för CCS i Europa – från infångning, till transport och lagring
Trude Sundset, vd Gassnova
Norge ligger långt fram i teknikutvecklingen för lagring av koldioxid, och i Sverige finns det många industrier med stort intresse att fånga in växthusgaser för att minska sina utsläpp. Genom detta internationella samarbete ges bästa möjliga förutsättningar för att en storskalig CCS-anläggning ska bli verklighet
Petter Holland, vd Preem