Gröna Bilister utser Preem till Bästa Bränslebolag 2013

Preem har utsetts till Bästa Bränslebolag 2013 i rapporten ”Hållbara drivmedel” från Gröna Bilister. Rapporten granskar bränslebolagen och analyserar nuläget på den svenska drivmedelsmarknaden.

Gröna Bilister lyfter fram Preem som en klar vinnare som det företag som har kommit längst i hållbarhetsarbetet. I ett pressmeddelande motiverar Gröna Bilister utmärkelsen:

– Preem har gjort en stor insats genom sin satsning på diesel med hög andel biodiesel gjord av tallolja, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Nu följer andra bolag efter och andelen biodiesel i dieseln ökar.

– Preem arbetar också konkret för att minimera växthusgasutsläppen såväl vid produktionen som vid distributionen av bränslena, fortsätter Jakob Lagercrantz. Målet är det koldioxidneutrala raffinaderiet.

Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters granskning, fyller i:

– Dessutom är Preem det enda bolag som ger samlad information om sina egna drivmedels klimatpåverkan på hemsidan. Tillsammans med Statoil rapporterar de lägst klimatpåverkan från sin etanol. Näst efter Svensk biogas har de högst andel biogas i fordonsgasen.

– Vårt miljö- och hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och vårt bidrag är att göra så gröna och så effektiva bränslen som möjligt. Satsningen på vår talloljediesel, Preem Evolution Diesel, är en del av det arbetet. Därför känns det extra roligt att Gröna Bilister på detta sätt uppmärksammar vårt arbete och engagemang i frågan, säger Petter Holland, vd och koncernchef på Preem.

Helene Samuelsson, Kommunikationschef, mobilnummer: 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 600 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna.Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2012 var Preems omsättning 114 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar förnybara drivmedel, bensin, diesel, smörjmedel och eldningsoljor. Drygt 2/3-delar av produktionen exporteras. Antal anställda : 1 400 anställda. Omsättning: 69 miljarder SEK (2017).Antal tankställen: 570 stationer (privat- och yrkestrafik).

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och vårt bidrag är att göra så gröna och så effektiva bränslen som möjligt. Satsningen på vår talloljediesel, Preem Evolution Diesel, är en del av det arbetet. Därför känns det extra roligt att Gröna Bilister på detta sätt uppmärksammar vårt arbete och engagemang i frågan.
Petter Holland