Miljardinvestering i Lysekil minskar Preems importberoende

Preem bygger ut vakuumdestillationsanläggningen på raffinaderiet i Lysekil för att kunna framställa mer vakuumgasolja (VGO). Investeringen beräknas kosta 1,6 miljarder kronor och anläggningen ska stå klar 2018.

VGO är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 kubikmeter VGO per månad. Investeringen innebär att raffinaderiet i Lysekil blir självförsörjande på VGO genom egen produktion. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktion av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel. Man kommer även att kunna ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna raffinaderissystem.

– Det här är en viktig investering för att Preems raffinaderier ska fortsätta att tillhöra de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Samtidigt ser vi till att förädla råoljan på bästa möjliga sätt och framställa de drivmedel – miljöklassad bensin och diesel – som samhället bäst behöver och har svårast att ersätta med andra alternativ, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef Preem.

Utbyggnaden påbörjas med markarbete under hösten 2016. Anläggningen kommer att ta upp cirka 5 000 kvadratmeter markyta, och placeras i anslutning till nuvarande process. I en inledande byggfas kommer antalet arbetstillfällen att öka med närmare 300 personer. Det finns också behov av att anställa ett femtontal nya medarbetare när vakuumdestillationsanläggningen tagits i drift.

För mer information kontakta gärna:
Peter Abrahamsson, raffinaderichef Preem, tel: 010-450 34 00, epost: peter.abrahamsson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, tel: 070-450 12 22, epost: helene.samuelsson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Taggar:

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar förnybara drivmedel, bensin, diesel, smörjmedel och eldningsoljor. Drygt 2/3-delar av produktionen exporteras. Antal anställda : 1 400 anställda. Omsättning: 69 miljarder SEK (2017).Antal tankställen: 570 stationer (privat- och yrkestrafik).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Det här är en viktig investering för att Preems raffinaderier ska fortsätta att tillhöra de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Samtidigt ser vi till att förädla råoljan på bästa möjliga sätt och framställa de drivmedel – miljöklassad bensin och diesel – som samhället bäst behöver och har svårast att ersätta med andra alternativ.
Peter Abrahamsson, raffinaderichef Preem