Om oss

PriceGain hjälper företag i alla branscher att utveckla innovativa prisstrategier för optimal prissättning som leder till bättre lönsamhet, större marknadsandel och högre intäkter. Vi utvecklar prisstrategier både för den lokala och globala marknaden och arbetar med företag över hela världen. PriceGain startade 2003 och har huvudkontor i Stockholm samt representation i USA, Baltikum och Finland.