Män bakom dödligt partnervåld ofta ostraffade

En ny studie vid Rättsmedicinalverket visar att män som dödar sin kvinnliga partner ofta har ett brottsregister fritt från våldsbrott. I 40 procent av fallen sker det dödliga partnervåldet i relationens uppbrottsfas.

Shilan Caman, beteendevetare inom rättspsykiatrin vid Rättsmedicinalverket, disputerade nyligen med sin avhandling Intimate partner homicide rates and characteristics på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Avhandlingen är en till stora delar unik studie om dödligt partnervåld. I nuläget råder kunskapsbrist både om offer och förövare samt om trender över tid.

Shilan Camans forskning visar att det har skett en skiftning i vad som betraktas som karakteristiskt för dödligt partnervåld. Tidigare representerades detta i högre utsträckning av gärningspersoner och offer som var påverkade vid gärningstillfället. Under relationen har det dessutom ofta förekommit våld.

I Shilan Camans avhandling blir det tydligt att missbruket bland gärningspersoner skyldiga till dödligt partnervåld på senare år har minskat, likaså polisanmälningarna om våld i relationen. Dessutom är en stor andel av gärningspersonerna aldrig tidigare dömda för brott, och endast en minoritet har någon gång varit lagförda för våldsbrott. Det utesluter visserligen inte att våld kan ha förekommit men aldrig blivit föremål för en rättsprocess.

Ofta begås gärningen när relationen är i en separationsfas. Här finns bland annat svartsjuka och försvagad kontroll över kvinnans liv som drivkrafter, säger Shilan Caman.

Hennes forskning visar vidare att nästan alla män bakom dödligt partnervåld har en bostad och närmare hälften har ett arbete. Var femte gärningsperson som dödar sin partner tar sitt eget liv i samband med gärningen. Något som nästan inte förekommer bland manliga gärningspersoner bakom annat dödligt våld.

Vi behöver i nationella strategier mer uppmärksamma männen bakom dödligt partnervåld. Många av dessa gärningspersoner har varit i kontakt med psykiatrin innan gärningstillfället.

Shilan Camans forskning visar att:

  •  40 procent av fallen då män dödar sin kvinnliga partner sker i en uppbrottsfas i relationen.
  •  Snittåldern för gärningspersoner skyldiga till dödligt partnervåld är 42,5 år. För gärningspersoner skyldiga till övrigt dödligt våld är snittåldern 29 år.
  • I gruppen med gärningspersoner skyldiga till övrigt dödligt våld är 80 procent tidigare lagförda. I gruppen gärningspersoner skyldiga till dödligt partnervåld har drygt hälften en tidigare dom mot sig och bara en fjärdedel är lagförda för våldsbrott.
  • Studien rör samtliga uppklarade fall av dödligt våld i Sverige (1 752 fall) under åren 1990-2013. 450 av dessa handlade om fall av dödligt partnervåld då offer och gärningsperson befann sig i en nära relation, eller hade avslutat en nära relation.

Länk till avhandlingen

Kontaktuppgifter:

Shilan Caman, 073-9129881

Presskontakt:

John Henzlert, 070-1887901

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Taggar:

Om oss

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Prenumerera

Citat

Ofta begås gärningen när relationen är i en separationsfas. Här finns bland annat svartsjuka och försvagad kontroll över kvinnans liv som drivkrafter, säger Shilan Caman.
Shilan Caman